การบรรยายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.

EP.1/2
EP.2/2

ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจดี บช.ศ.

Facebook: ตำรวจดี บช.ศ.

 ​ หนังสือ บช.ศ. ที่ 0034.112/1913 ลง 20 ต.ค.65 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (ครั้งที่ 2) [21 ต.ค.65] PDF

หนังสือ บช.ศ. ที่ 0034.112/1815 ลง 5 ต.ค.65 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ [5 ต.ค.65] PDF


ประกาศทั้งหมด >>

 ​ ประกาศ บก.อก.บช.ศ. เรื่อง เประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) กองบัญชาการศึกษา และโครงการจัดหาโปรแกรมระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learing) กองบัญชาการศึกษา[22 พ.ย.65]

PDF

ประกาศ กส.บช.ศ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบ)[17 ต.ค.65]

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>