ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การบรรยายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.

EP.1/2
EP.2/2

 ​ สรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 -2565) [1 พ.ค.66]

PDF

ประกาศคณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการร้านอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในร้านค้าอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [30 เม.ย.66]

PDF
ประกาศทั้งหมด >>

 ​ ประกาศ ศยก.บช.ศ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [8 มิ.ย.66]

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>