การบรรยายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.

EP.1/2
EP.2/2

ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจดี บช.ศ.

Facebook: ตำรวจดี บช.ศ.

 ​ ประกาศ ตร. เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวนและการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ PDF


ผลการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF


ประกาศทั้งหมด >>

 ​ จัดซื้อ - จัดจ้าง 1

PDF

จัดซื้อ - จัดจ้าง0

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>