นโยบาย ผบ.ตร.

สารจาก ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ

ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ​ ประกาศลำดับอาวุธโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2

PDF

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บก.ฝรก.

LINK

ประกาศลำดับอาวุธโสข้าราชการตำรวจ

PDF
ประกาศทั้งหมด >>

 ​ จัดซื้อ - จัดจ้าง 1

PDF

จัดซื้อ - จัดจ้าง0

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>