ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การบรรยายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.

EP.1/2
EP.2/2

 ​ ประกาศคณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการร้านอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในร้านค้าอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [15 มี.ค.66]

PDF

ประกาศ บช.ศ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 หน่วยทดสอบ บช.ศ. [14 มี.ค.66]

PDF
ประกาศทั้งหมด >>

 ​ ประกาศ กส.บช.ศ. เรื่อง ยกเลิกโครงการ จ้างตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบข้อเขียน สำหรับใช้ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตราโดยวิธีคัดเลือก [27 ม.ค.66]

PDF

ประกาศ กส.บช.ศ. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบ สำหรับใช้ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตราโดยวิธีคัดเลือก [19 ม.ค.66]

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>