ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การบรรยายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.

EP.1/2
EP.2/2

 ​ ประกาศ สตช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารหารรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [23 ม.ค.66] PDF

Link หลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 10

ประกาศ คณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการร้านอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านค้าอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [10 ม.ค.66] PDF


ประกาศทั้งหมด >>

 ​ ประกาศ กส.บช.ศ. เรื่อง ยกเลิกโครงการ จ้างตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบข้อเขียน สำหรับใช้ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตราโดยวิธีคัดเลือก [27 ม.ค.66]

PDF

ประกาศ กส.บช.ศ. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบ สำหรับใช้ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตราโดยวิธีคัดเลือก [19 ม.ค.66]

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>