การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ช่องทางบริการประชาชน    :.
สอบถามข้อมูลหรือติดต่อด้านต่างๆ
◊  ข่าวการรับสมัคร
ติดต่อ กองการสอบ
FACEBOOK:กองการสอบ
WEBSITE:กองการสอบ
โทรศัพท์: 02-513-9362 ต่อ 515
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

◊  หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
ติดต่อ วิทยาลัยการตำรวจ
FACEBOOK:วิทยาลัยการตรวจ
WEBSITE:วิทยาลัยการตำรวจ
โทรศัพท์: 02-579-1459
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ