การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    คำถามที่พบบ่อย    :.
การใช้งานเว็บไซต์
◊  บช.ศ. มี Subdomain ของเว็บไซต์ ตร. หรือไม่
ตอบ บช.ศ. มี Subdomain ของเว็บไซต์ของ ตร. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
ผ่านทาง URL "www.edu.police.go.th" หรือ "www.edupol.org"
◊  ผู้ใช้งานพบปัญหาขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ. การแสดงผลไม่สมบูรณ์
ตอบ ผู้ใช้งานควรใช้ Browser Firefox หรือ Chrome ในการเปิดใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
หากผู้ใช้งานใช้ IE (Internet Explorer) ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ. ได้
แต่อาจพบปัญหาการแสดงผลที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดคุณสมบัติของ Browser
◊  ผู้ใช้งานไม่ทราบ เมนูหรือหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา
ตอบ ท่านสามารถค้นหารายละเอียดโครงสร้างเว็บไซต์ บช.ศ. ได้จากเมนู "อื่น ๆ" --> "แผนผังเว็บไซต์"
◊  บช.ศ. มีช่องทางโซเชียลทางอื่นหรือไม่
ตอบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูกิจกรรมของผู้บังคับบัญชาผ่านทาง Facebook กองบัญชาการศึกษา [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ