การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ประกาศ บช.ศ.    :.

บัญชีรถยนต์ที่ไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษ กองบัญชาการศึกษา
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2547 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2548 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2549 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2550 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2551 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2552 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2553 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2554 [ ] [18/03/64]
◊  การเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษปี 2557 [ ] [18/03/64]
การป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ. [ ] [26/06/60]
◊  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ. [ ] [26/06/60]
ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ บช.ศ.
◊  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [02/04/58]
◊  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [23/04/57]
ชมเชยข้าราชการตำรวจ
◊  ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจ เก็บประเป๋าสตางค์บริเวณตู้ ATM ประตูทางเข้า บช.ศ. [ ] [29/07/58]
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
◊  ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ของ สศป. [ ] [18/03/64]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง 33 รายการ [ ] [16/11/63]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป. [ ] [20/07/63]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (ครั้งที่ 2) [ ] [14/07/63]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา [ ] [17/06/63]
◊  ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง ของ บช.ศ. [ ] [21/01/63]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [24/07/62]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [04/06/62]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ของ วตร. [ ] [06/02/61]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [22/08/59]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป. [ ] [09/03/59]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [30/01/58]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [20/08/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ