การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    งานการเงิน    :.
งบทดลอง บช.ศ.
◊  รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน มิ.ย.60 [ ] [13/07/60]
◊  รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน พ.ค.60 [ ] [05/06/60]
◊  รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน เม.ย.60 [ ] [08/05/60]
◊  รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน มี.ค.60 [ ] [08/05/60]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ