การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    โครงสร้างหน่วยงาน    :.
  •  บช.ศ.  
  •  บก.อก.  
  •  สศป.  
  •  วตร.  
  •  บก.ฝรก.  
  •  กส.  
  •  กอจ.  
  •  ศยก.  
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ