การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    กิจกรรมและภาพย้อนหลัง     :.
 • 2564 
 • 2563 
 • 2562 
 • 2561 
 • 2560 
 • 2559 
 • 2558 
 • 2557 
กิจกรรมและภาพ
 • ม.ค.64 
 • ก.พ.64 
 • มี.ค.64 
วันพุธที่ 27 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ​ ศิริพรรณาภิรัตน์​ รอง​ ผบช.ศ.​
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ​ในสังกัด​ บช.ศ.​
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่​ ณ​  ห้องประชุม​ 2
ชั้น​ 3  อาคาร​ บช.ศ.
[27/01/2564]
วันอังคารที่ 26 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.เบญจรงค์ รัตนบัวพา ผบก.กส
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก
ในการคัดเลือกนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
[26/01/2564]
วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
ร่วมประชุมบริหารงานจราจร ศจร.ตร. ณ ห้อง ศปก.ตร. ชั้น 20 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน
[21/01/2564]
วันพุธที่ 20 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
ประชุมติดตามความคืบหน้างานในความรับผิดชอบ สศป. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[20/01/2564]
วันพุธที่ 20 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
ประชุมติดตามความคืบหน้างานในความรับผิดชอบ ฝอ.5, 6, ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[20/01/2564]
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค.64 เเวลา 14:00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.
ให้เกียรติ เป็นตัวแทนในนาม บช.ศ. มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่ผู้แทนชุมชน บช.ศ. และเด็กในชุมชน
[18/01/2564]
วันศุกร์ที่ 15 ม.ค.64 เเวลา 10:30 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินของทางราชการ(สโมสร ศยก.)
ได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[15/01/2564]
วันพฤหัสที่ 14 ม.ค.64 เเวลา 13:30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.​
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำของ ตร.
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[14/01/2564]
วันพฤหัสที่ 14 ม.ค.64 เวลา 9:30 น. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. และคณะฯ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[14/01/2564]
วันพุธที่ 13 ม.ค.64 เวลา​ 15.00​ น.​ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
  ณ อาคาร บช.ศ. และอาคาร วตร.
[13/01/2564]
วัวันอังคารที่ 12 ม.ค.64 เวลา​ 10.00​ น.​ พล.ต.ต.ประเสริฐ​ ศิริพรรณาภิรัตน์​ รอง​ ผบช.ศ.
  ได้เดินทางไป​ บก.ฝรก.เพื่อตรวจเยี่ยม​ และติดตามการดำเนินการตามมาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)
[12/01/2564]
วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 เวลา​ 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
  เข้าร่วมประชุมศูนย์ บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน
[11/01/2564]
วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 เวลา​ 08.30​ น.​ พล.ต.ต.ประเสริฐ​ ศิริพรรณาภิรัตน์​ รอง​ ผบช.ศ.​
  พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุวิทย์​  ชาวศรีทอง​ ผบก.ฝรก. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019​ (COVID-19) ครั้งที่​ 2/2564 ณ​ ตึกสันติไมตรี(หลังใน)​
ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ เป็นประธาน
[11/01/2564]
วันศุกร์ที่ 8 ม.ค.64 เวลา 09.00น. พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล รอง ผบก.ฝรก. และคณะ
เข้าร่วมประชุมขอผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของ รร.นรต., บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.7
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก,ศบค.) ตึกสันติไมตรี (หลังใน)
ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ณัชพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุม
[08/01/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง​ ผบช.ศ.
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์ รอง ผบก.วตร.
รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้รายงานผลการตรวจราชการประจำปี 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร วตร.
[22/02/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64​ เวลา 13.30 น.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติฯ พร้อมด้วย
พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญวงศ์ รอง ผบช.ศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติฯ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.
[22/02/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 1) เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของ ภ.2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[22/02/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 เวลา​ 09.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านนิวเคลียร์และรังสีสำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[22/02/2564]
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64 เวลา 16.30 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 1)
ดำเนินการควบคุมดูแลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของ ภ.2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
และร่วมวิ่งทดสอบฯ กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[21/02/2564]
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.64 เวลา 13.30น.
พล.ต.ต.กฤษกร​ พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.
เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ตร. หน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[18/02/2564]
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.
รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้รายงานผลการตรวจราชการประจำปี 2563 ณ บก.ฝรก.
[11/02/2564]
วันจันทร์ที่ 8 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.
รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้เข้าตรวจราชการประจำปี 2563 ณ บก.ฝรก.
[08/02/2564]
วันพุธที่ 3 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
และ พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก.
เข้าร่วมประชุมกับผู้เข้าพักอาศัย อาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. (อาคารแฟลต 1 - 5)
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ วตร.
[03/02/2564]
วันอังคารที่ 2 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)
เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตร.
โดยมี นายเฉลิมเกียรติ วรดิษฐ์ รองประธานอนุกรรมการฯ (2) เป็นประธาน
[02/02/2564]
วันอังคารที่ 2 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก.
เข้าร่วมประชุม ทบทวนการใช้สถานที่ บก.ฝรก.เป็น ศฝร.น.
ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติราษฎ์ ชั้น5 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. จ.นครปฐม
โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
[02/02/2564]
วันจันทร์ที่ 1 ก.พ.64 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
และ พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. ได้มาร่วมพิธีณาปนกิจศพ
นาง ประไพ อ่ำกรด มารดา ว่าที่ พ.ต.อ.สมพงค์  อ่ำกรด ผกก.ฝ่ายควบคุมการฝึก ศยก.
ณ วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
[01/02/2564]
วันพุธที่ 31 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ 2564 และเรียนเชิญ พล.ต.ต.ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์ รอง ผบก.สศป.
เป็นวิทยากรโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[31/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 30 มี.ค.64 พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.(๒)
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.(๓) พร้อมด้วย
พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ศฝร.ภ.๙ จว.ยะลา

[30/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 30 มี.ค.64 เวลา 09.30 น.​ พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ตร. ณ ศฝร.ตม.
[30/มี.ค./2564]
วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ
อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” (อก.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา บก.ฝรก. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บก.ฝรก.
[25/มี.ค./2564]
วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ณ ศฝร.ภ.2 จว.ชลบุรี
[25/มี.ค./2564]
วันพุธที่ 24 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พร้อมด้วย
ข้าราชการตำรวจ สศป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช. ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. เป็นประธานการประชุม
[24/มี.ค./2564]
วันจันทร์ที่ 15 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
เป็นประธานการประชุมพิจารณารายละเอียดการดำเนินการสรรหาบุคคล
และข้าราชการตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเตรียมความพร้อม
ในการรับรายงานตัวและฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7,200 อัตรา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[15/มี.ค./2564]
วันศุกร์ที่ 12 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม​ Local​ CAT​ ครูฝึกต้นแบบ
ประจำปี​ พ.ศ.2564​ และ​ตรวจความเรียบร้อยสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม​ ณ​ บก.ฝรก.
[12/มี.ค./2564]
วันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. จว.เพชรบุรี
[11/มี.ค./2564]
วันพุธที่ 10 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ณ กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. จว.เพชรบุรี
[10/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นผู้แทน ผบช.ศ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานบุคคลด้านสอบสวน
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 ตร.
[09/มี.ค./2564]
วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.128 ณ ห้องบุนนาค
ชั้น 2 อาคารเรียน วตร.

[08/มี.ค./2564]
วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พร้อมด้วย
พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. และ รศ.พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร.
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน
[05/มี.ค./2564]
วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ./หัวหน้าคณะผู้ตรวจฯ
เป็นประธานพิธีปิดการตรวจราชการของ บช.ศ. ประจำปี 2563 (หน่วยรับการตรวจ ศยก.)
โดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก. และข้าราชการตำรวจสังกัด ศยก.
ให้การต้อนรับ ณ ศยก. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[05/มี.ค./2564]
วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานจราจร ของ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน
[04/มี.ค./2564]
วันพุธที่ 3 มี.ค.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก.
พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจ ศยก. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จาก INL ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศยก.
และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึกอบรม ณ ศยก.
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[03/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 2 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
[02/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 2 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ./หัวหน้าคณะผู้ตรวจฯ
เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจราชการของ บช.ศ. ประจำปี 2563 (หน่วยรับการตรวจ ศยก.)
ระหว่างวันที่ 2 - 5 มี.ค.64 โดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก. ให้การต้อนรับ
ณ ศยก. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[02/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 2 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. และคณะ มาตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการฝึกอบรม
โครงการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เหตุการณ์ผู้ก่อเหตุ
ยิงในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จว.นครราชสีมา ของ ตร.
ณ ศยก. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[02/มี.ค./2564]
วันจันทร์ที่ 1 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย คณะตรวจราชการ
ได้เข้าตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ.กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
[01/มี.ค./2564]
กิจกรรมและภาพ
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ธ.ค.  
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ณ พระบรมหาราชวัง
[01/ม.ค./2562]
วันพุธที่ 26 ก.พ.63 เวลา 13.00 - 16.00 น. บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานโครงการฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่ 25 ก.พ.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ตร. โดย ผบช.ศ. และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่11 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.
บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
โดยมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.รรท.รอง ผบช.ศ.(1)
เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และผู้เข้ารับการอบรมฯ
ประมาณ 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ
[11/มี.ค./2563]
วันพุธที่ 4 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. บก.อก. โดย ฝอ.6 บก.อก. ได้จัดกิจรรม Big Cleaning Day "บก.อก. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19" โดยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร บช.ศ. และพื้นที่ทำงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) [04/มี.ค./2563]
ตามวิทยุสั่งการ ผบ.ตร. ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007/45
ลง 24 ก.พ.63 กำชับให้กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ
โดยเฉพาะทรงผมฯ นั้น

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
โดยเปิดบริการตัดผมฟรี ณ อาคารตัดผม บช.ศ. ด้านประตูทางเข้า บช.ศ.
โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์, วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
งดเว้นวันนักขัตฤกษ์
[02/มี.ค./2563]
วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
ร่วมโครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. จำนวน 50 นาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้กราบนิมนต์
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นพระวิทยากร แสดงอาราธนาธรรม ปฏิบัติธรรม เดินจงกลม และนั่งสมาธิ
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[25/มิ.ย./2563]
วันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ., พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. จำนวน 50 นาย ร่วมโครงการฝึกจิตให้ใส
ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
โดย บก.อก. ได้กราบนิมนต์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน เป็นพระวิทยากร
แสดงอาราธนาธรรมในหัวข้อ “ปฏิบัติธรรมนำความสุขมาให้” พร้อมปฏิบัติธรรม
เดินจงกรม และนั่งสมาธิ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[30/ก.ค./2563]
วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 07.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563)
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
พิธีถวายราชลักการะถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร
[24/ก.ค./2563]
วันพุธที่ 15 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ตามโครงการ 'ตำรวจไทย ต้านภัยโควิด บริจาคโลหิต
ด้วยจิตอาสา' เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพระบรมวงศานุวงศ์
[15/ก.ค./2563]
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน บช.ศ. ให้การต้อนรับ
พ.ต.อ.ลีโอ แอนดี้ กุณาวรรณ (Police Colonel Leo Andi Gunawan)
ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยและคณะ
ในโอกาสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการฝึกอบรมระหว่างสองประเทศ และเยี่ยมชมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ. ณ วตร.
[11/ส.ค./2563]
วันพุธที่ 19 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการตำรวจ บช.ศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์ รอง ผบก.สศป.
บรรยายในหัวข้อ วิถีทางสู่ความสุขที่แท้จริง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[20/ส.ค./2563]
วันอังคารที่ 11 ส.ค.63 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
[11/ส.ค./2563]
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63 เวลา 07.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย รพ.ตร. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจ
[11/ส.ค./2563]
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 09.40 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
ป็นผู้แทน​ ผบช.ศ.​ เพื่อต้อนรับ​ ผบ.ตร.​ และคณะ​ ในการตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม​
ณ​ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง​ ต.หนองสาหร่าย​ อ.ปากช่อง​ จว.นครราชสีมา
[17/ธ.ค./2563]
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตำราเรียนหลักสูตร นสต.ฯ
และบรรยายแนวทางการปรับปรุง ตำราเรียนหลักสูตร นสต.
ณ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ อ. บางละมุง จว. ชลบุรี
[17/ธ.ค./2563]
วันที่ 13 ธ.ค. 63 เวลา 13.00น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
ได้ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการสอบข้อเขียน
คัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[14/ธ.ค./2563]
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ. ผบก. และ รอง ผบก. รวมทั้งผู้แทนหน่วยต่างๆในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยรอบกองบัญชาการศึกษาเนื่องใน
“วันรู้รักสามัคคีและวันพ่อแห่งชาติ”
และเมื่อเสร็จภารกิจได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดที่กำหนดไว้
[4/ธ.ค./2563]
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
[4/ธ.ค./2563]
กิจกรรมและภาพ
 •  ม.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ต.ค.  
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
ณ พระบรมมหาราชวัง
[01/01/2562]
วันที่ 5 เม.ย.62 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคาร วตร.
โดยมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตร. บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร.
และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ตร. รวม 36 หน่วย
จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ
[05/04/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 19.00 น. ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องแสงสงแก้ว วตร.
[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชา ลงนามถวายพระพร
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ พระบรมมหาราชวัง
[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 07.35 น.
ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ.

[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น. ผบช.ศ. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[05/06/2562]
วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 09.00 น.
ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่ วตร. และ บก.ฝรก. เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 19.00 น.
ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องแสงสงแก้ว วตร.
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 10.00 น.
ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชา ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ พระบรมมหาราชวัง
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 08.30 น.
ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด
ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 07.35 น.
ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร วตร.

[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 07.00 น. ผบช.ศ. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[07/08/2562]
วันนี้(16 ต.ค.62) เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน ผบช.ศ.
ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่โครงการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
(Antiterrorism Assistance Program)
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[16/10/2562]
รูปกิจกรรมและภาพ ประจำปี พ.ศ.2561
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
วันจันทร์ที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวัง (ห้องแดง)
ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(๑), รอง ผบช.ศ.(๓), รอง ผบช.ศ.(๔),
ผบก.อก., ผบก.สศป., ผบก.วตร., ผบก.ฝรก. และ อาจารย์ (สบ ๖) กอจ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
[05/01/61]
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการตำรวจ
สังกัด บก.อก.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.
[26/01/61]
วันอังคารที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(4) และ ผบก.ฝรก. ร่วมโครงการฝึกอบรมปรับปรุงการจัดการฝึกและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ บก.ฝรก.
[03/04/2561]
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(1) และ ผบก.วตร. นำคณะนักศึกษาหลักสูตร. บรอ.5
ศึกษา ดูงาน ณ สถาบันอบรมระหว่างประเทศ และ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
[05/04/2561]
วันอังคารที่ 10 เม.ย.61 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานการจัดงาน ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม
[10/04/2561]
วันพุธที่ 11 เม.ย.61 ข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทานฯ
โดย ผบช.ศ. ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติตามคู่มือการฝึกฯ และให้มีการฝึก
โดยเน้นในช่วงการฝึกประจำสัปดาห์ของทุกหน่วยอย่างสม่ำเสมอต่อไป
[20/04/2561]
วันที่ 4 พ.ค.61 เวลา 14.20 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง.ผบ.ตร./ประธาน ก.ก.ป.ยิงปืน เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืน ตร.ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ. อ.เมือง จว.นครราชสีมา โดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก. ร่วมในพิธีเปิด [07/05/2561]
วันที่ 16 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สาธารณรัฐฟิจิ ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงาน โดย พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. และคณะเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วตร. ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 44 ห้องฝึกยิงปืน (Simmulator) และห้องสมุดอาคารเรียน วตร. [16/05/2561]
วันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. / ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม นำข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง โดย บช.ศ. มี พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับประทานข้อแนะนำในการดำเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ [17/05/2561]
วันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร. [18/05/2561]
วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ศ. พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด (ค่ายรามคำแหงมหาราช) จว.สุโขทัย [21/05/2561]
วันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 09.00 พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ศ. นำคณะผู้บริหารหน่วยการศึกษาและฝึกอบรมของ ตร. เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา [23/05/2561]
วันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน ผบก.วตร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 44 ศึกษาดูงาน ณ Independent Commission Against Corruption : ICAC เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [04/06/2561]
วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงาน บช.ศ. และ วตร. โดย ผบก.วตร. และคณะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และพาเข้าเยี่ยมชมหลักสูตร บตส.44 และ ผกก.รุ่นที่ 117 [04/06/2561]
วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [25/07/2561]
วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. [28/07/2561]
วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) รอง ผบช.ศ.(3), รอง ผบช.ศ.(4) ผบก.กส. ผบก.สศป. ผบก.วตร. และ อจ.(สบ 6) กอจ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง [28/07/2561]
วันที่ 2 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร. ส่งมอบหน้าที่และส่งมอบธงประจำหน่วยให้แก่ พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม.รรท.ผบช.ศ. ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ. และห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. [02/10/2561]
28 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.จ.เฮงกี้ กาลูวารา หัวหน้าสำนักงานหลักสูตรสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมตำรวจอินโดนีเซียและคณะ ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการศึกษาอบรม
โดยมี พล.ต.ต.ดร.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน ผบช.ศ.
ให้การต้อนรับและรับรอง ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคาร บช.ศ.
[29/11/2561]
วันที่ 1 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน และคูคลองสำคัญต่างๆ ในเส้นทางกิจกรรม "ไบก์อุ่นไอรัก" ณ บริเวณแยกบ้านแขก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ [01/12/2561]
วันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 06.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ. โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน [05/12/2561]
รูปกิจกรรมและภาพ ประจำปี พ.ศ.2560
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค.2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1)
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3) และ ผบก.สศป. คณะผู้แทน บช.ศ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง
[06/01/60]
วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รอง ผบช.ศ.(1) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ณ อาคารเรียน วตร. บช.ศ.
[14/03/60]
วันพุธที่ 5 เม.ย.2560 เวลา 06.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ. และกิจกรรม
ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ'
[05/04/60]
วันนี้ 31 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมข้าราชการตำรวจ บช.ศ. ได้มอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน 3,340 ดอก ให้กับกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ
[04/08/60]
วันพุธที่ 19 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.สันติ ไทยเสถียร ผบก.อก. พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
[04/08/60]
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(1)
เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อ "3d regional police training conference" ณ เมือง semarang ประเทศอินโดนีเซีย
[29/11/60]
วันที่24 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบช.ศ.(3) เป็นตัวแทน ผบช.ศ.
มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ บช.ศ. จำกัด
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[29/11/60]
วันที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ศ.(4) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ณ ห้องประชุม 1 อาคารบช.ศ.
[01/12/60]
วันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์. แก้วผลึก. รอง ผบช ศ. เป็นประธาน
เชิญ ผู้แทนจาก กองโยธาธิการ. ตร. ผบก วตร. ผู้แทน บก อก บช.ศ.
เข้าร่วมหารือติดตาม เร่งรัดการจัดจ้างก่อสร้าง อาคาร วตร งบปี 2561. ณ ห้องประชุม. วตร
[12/12/60]
วันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 10.00น.
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ฯ พร้อมคณะผู้แทนฯ
ประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานตำรวจในประเทศอินเดีย
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[14/12/60]
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ในวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค.60
[18/12/60]
รูปกิจกรรมและภาพ ประจำปี พ.ศ.2559
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
วันอังคารที่ 19 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 41 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีฯ
[19/01/59]
โครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ ผบช. หรือเที่ยบเท่าและ ผบก. หรือเทียบเท่า
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.59
ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ
[14/01/59]
วันอังคารที่ 12 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 33)(กม 3) เป็นประธานพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 106 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีฯ
[14/01/59]
วันอังคารที่ 23 ก.พ.2559 ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ., ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ในสังกัด บช.ศ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
[24/02/59]
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 37”
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
โดย พล.ต.ท.ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3) ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานฝ่ายอำนวยการ"
[31/03/59]
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 บช.ศ. ร่วมกับ พตร. เปิดโครงการคัดกรอง
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.
[31/03/59]
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need)
เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา
[31/03/59]
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย"
ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 2 โภชนาคาร วตร.
[31/03/59]
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[23/03/59]
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 96
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3)
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. เข้าร่วมในพิธีฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
[11/03/59]
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ผบช.ศ. มอบให้ พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์
สำหรับเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ นสต.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้เข้าร่วมประชุมมี มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา,
นายมิตร ดาราฉาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, พระมหาปรกฤษณ์ กนฺตสีโล วัดดุสิต,
นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการ ก.ตร.จริยธรรม,
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รอง ผบก.ฝรก.,
พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.
และศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก. เข้าร่วมประชุมฯ
[08/03/59]
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศเลื่อนไหล
เป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 187 ราย
โดยมี รอง ผบก.ฝรก., รอง ผบก.สศป. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. เข้าร่วมในพิธีฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
[04/03/59]
วันศุกร์ที่ 29 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 24)(มค 5) เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 106
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1)
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ
[29/04/59]
วันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร.
พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร.(บร 1)(กม) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระดับ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร.(บร 2) และ
พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นคณะกรรมการ และ บช.ศ.
โดย พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) ทำหน้าที่เลขานุการ
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รอง ผบก.อก.บช.ศ.,
พ.ต.อ.สุพรัตน์ ตู้จินดา ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ.,
พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ รอง ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ.
และ ร.ต.อ.ธนานนท์ ไชยสิน รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน และขอบคุณ จนท.สท.ผู้บันทึกภาพถ่าย
[29/04/59]
วันอังคารที่ 26 เม.ย.2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 152 โดยมี พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รอง ผบช.ศ.(1) พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2)
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดฯ
[26/04/59]
วันอังคารที่ 19 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 107
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1),
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดฯ
[19/04/59]
วันจันทร์ที่ 11 เม.ย.2559 เวลา 07.30 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธาน พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ.
และกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ
[12/04/59]
วันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2559 เวลา 09.00 น.
นางฉวีรีตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์ สำหรับเสริมหลักสูตร
ว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บก.ฝรก.
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2),
ผบก.ฝรก. ข้าราชการตำรวจตัวแทนจาก บก.อก., บก.ฝรก., ข้าราชการตำรวจ
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้แทนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และผู้แทนศาสนาอิสลาม
เข้าร่วมในพิธีฯ
[31/05/59]
วันอังคารที่ 24 พ.ค.2559 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และ รร.นรต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[25/05/59]
วันอังคารที่ 16 พ.ค.2559 พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพ
โดย สศป.บช.ศ. ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
[17/05/2559]
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปราม “การค้ามนุษย์” รุ่นที่ 1/2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา
เป็นข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย จำนวน 40 คน
โดยมี นายริชาร์ด สเนลไซร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และยาเสพติด เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตรตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย
ร่วมในพิธีเปิด [10/05/2559]
วันพุธที่ 29 มิ.ย.2559 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ที่ได้รับการแต่งตั้งและโยกย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ในสังกัด บช.ศ. โดยมี รอง ผบช.ศ., ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายฯ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[29/06/2559]
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์ สำหรับเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.59 เวลา 15.30 น.
ณ บก.ฝรก.บช.ศ. โดยมี พระเดชพระคุณพระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รองเจ้าคณะภาค 1 มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ,
มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ประเทศไทย มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้แทนศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ,
นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้แทน
ศาสนาอิสลาม ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ./ประธาน
ในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจ ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ
และกล่าวให้โอวาทพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),
น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการ ก.ตร.จริยธรรม,
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(๒), พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก.,
พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รอง ผบก.ฝรก.,ผู้แทน ผบก.อก.
โดย พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รอง ผบก.อก.,ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),
ข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.,และข้าราชการตำรวจศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.
เข้าร่วมพิธีปิด
[02/06/2559]
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.2559 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. พร้อมด้วย ผบก.สศป. และ ผบก.ฝรก.
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง
[28/07/2559]
วันอังคารที่ 12 ก.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 155 โดยมี รอง ผบก.วตร.
และผู้แทนหน่วยในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

[13/07/2559]
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก

[07/07/2559]
วันอังคารที่ 5 ก.ค.2559 พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก

[05/07/2559]
วันศุกร์ที่ 1 ก.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร สว. รุ่นที่ 152 โดยมี พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1), ผบก.วตร.
และผู้แทนหน่วยในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.

[01/07/2559]
วันศุกร์ที่ 12 ส.ค.2559 เวลา 10.00 น.
ผบช.ศ.พร้อมภริยา, รอง ผบช.ศ.(1), รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3) พร้อมภริยา,
ผบก.สศป., ผบก.ฝรก. และ อจ.(สบ6) กอจ. ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร บช.ศ. และพระบรมมหาราชวัง
[12/08/2559]
วันพุธที่ 21 ก.ย.2559 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ บช.ศ. ประจำปี 2559
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[22/09/2559]
วันศุกร์ที่ 16 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 155
โดยมี รอง ผบช.ศ.(1) ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมในพิธีปิดฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[19/09/2559]
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย.2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร.(บร 2)
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 24), ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ.(1), ผบก.วตร.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีปิดฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[09/09/2559]
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 153 และรุ่นที่ 154
โดยมี รอง ผบช.ศ.(1),(2), ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมในพิธีปิดฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[09/09/2559]
รูปกิจกรรมและภาพ ประจำปี พ.ศ.2558
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร สว. รุ่นที่ 141
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[20/01/58]
วันจันทร์ที่ 19 ม.ค.58 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.,ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
และข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ขึ้นไป ในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมประชุม
มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.
[20/01/58]
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 139 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร.
[16/01/58]
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.ปรท.ผบช.ศ. เป็นประธานในการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน และข้าราชการตำรวจฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. จำนวน 30 หน่วย
และคณะผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมฯ
[15/01/58]
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 22)
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 101
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[13/01/58]
วันศุกร์ที่ 9 ม.ค.2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัตผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร สว. รุ่นที่ 137 และรุ่นที่ 138 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร.
[09/01/58]
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer: CIO) ของแต่ละ บก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ กรมสารบรรณทหาร
และ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
[08/01/58]
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการ
“เสียงสะท้อนจากตำรวจของประชาชน” ณ ห้องบุณยะจินดา 1 และ 2 สโมสรตำรวจ
ถ.วิภาวดีรังสิต โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย รอง ผบช.สกพ. และ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.สท.
ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี
[27/02/58]
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น.
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.(กม) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 39 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[13/02/58]
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 11
ณ ห้องเรียนชั้น 1 อาคารเรียน วตร.
[10/02/58]
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[06/02/58]
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สว. รุ่นที่ 142
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
[03/02/58]
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. ประดับยศ ร.ต.ต. และ ร.ต.ต.หญิง
ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. จำนวน 3 ราย
[31/03/58]
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 141 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร.
[27/03/58]
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร
การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 11 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[06/03/58]
วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บช.ศ.
โดยมี พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ผบก.สศป. อจ.(สบ 6) กอจ.
ข้าราชการตำรวจ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
[03/03/58]
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 22) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 102 ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.,
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
[28/04/58]
วันที่ 22 เมษายน 2558
พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ., พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง
และกลุ่มเพื่อน BLUE สนับสนุนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ (SmartCard)
ให้แก่ บช.ศ. โดย พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร เป็นตัวแทน
มอบให้แก่ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
[27/04/58]
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 06.15 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ., ผบก., รอง ผบก.
และข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมงานเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2558
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และห้องโถงชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[27/04/58]
วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 13)
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 39
ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร. โดยมี ผบช.ศ., ผบก.วตร.
และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ
[29/05/58]
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2)
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 101
ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคารโภชนาคาร วตร.
โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.,
ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
[08/05/58]
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ (English Communication in Police Environment)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[05/06/58]
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดหลักสูตร สว. รุ่นที่ 144 ณ บก.ฝรก.
[05/06/58]
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เข้าร่วมสัมมนา
โครงการสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งโครงการสัมมนาฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สโมสรตำรวจ
[05/06/58]
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.
พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[05/06/58]
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.,
ผบก. และรอง ผบก. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด บช.ศ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัด บช.ศ.
ของสมาคมแม่บ้าน ตร. มูลนิธิ บช.ศ. และทุน บช.ศ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[23/06/58]
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. ,พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล อาจารย์(สบ.6) และข้าราชการตำรวจในสังกัด
จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
[10/06/58]
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
คุณโธมัส อาร์ แวนเด็นบริค ผู้ช่วยทูตด้านความมั่นคงทางการทูต
และคุณประไพพรรณ จันทรสุนทรกุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
เข้าพบ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(2) และ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.
เพื่อหารือ ในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสถานที่เกิดเหตุก่อการร้าย
และการสร้างเมืองจำลองการฝึกยุทธวิธีตำรวจ
ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกฯ ให้กับ ผบช.ศ.
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ของ บช.ศ.
[05/06/58]
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 40 ณ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ.,รอง ผบก.วตร. และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ
[05/06/58]
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก บช.ศ.
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
[28/07/58]
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ., ผบก., รอง ผบก.
และข้าราชกาตำรวจในสังกัด บช.ศ. ประชุม บริหาร บช.ศ. (สัญจร)
ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย)
[21/07/58]
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องฤทธิ์ฦาชัย อาคารเรียน วตร.
[06/07/58]
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนายสิบตำรวจ
โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.
โดยมี พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2), อนุ ก.ตร.จริยธรรม,
ผู้แทน บก.อก., สศป. และ บก.ฝรก. เข้าร่วมในพิธีฯ
[31/08/58]
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐ
ร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแสงสิงแก้ว โภชนาคาร วตร.
[28/08/58]
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ศปก)/ประธาน ก.ก.ป.ยิงปืน
เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี พ.ศ.2558
ณ สนามยิงปืน ศฝร.ภ.3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมี พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3) (ศปก 3)/รองประธาน ก.ก.ป.ยิงปืน
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ./รองประธาน ก.ก.ป.ยิงปืน, ก.ก.ป.ยิงปืน,
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบยิงปืน, ข้าราชการตำรวจาก ภ.3,
ข้าราชการตำรวจาก บช.ศ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดการทดสอบฯ
[24/08/58]
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา
[24/08/58]
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานฝึกอบรมของ บช.ศ. ณ บก.ฝรก.
[24/08/58]
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
ผบก.ฝรก.ผู้แทน บช.ศ. เดินทางไปลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง
[13/08/58]
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 1 อาคาร วตร.
[13/08/58]
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ.,
พล.ต.ต.กิจพิณิฐ อุสาโห ผบก.สศป. และข้าราชกาตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด และ บช.ศ. ณ ห้องประชุม Auditorium
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ
[11/08/58]
รูปกิจกรรมและภาพ ประจำปี พ.ศ.2557
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ