กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ :  ควรเลือกใช้ Browser FireFox หรือ Chrome เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน
ปณิธานความดีปีมหามงคล
พิธีส่งมอบหน้าที่และมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร.
ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.2560 เวลา 08.00 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(2) ผบก.อก.,ผบก.สศป.,
ผบก.ฝรก. และ อาจารย์ (สบ 6)
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง
และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วม
กิจกรรมและภาพ
 • ต.ค.59 
 • พ.ย.59 
 • ม.ค.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
 • ก.ค.60 
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร. ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ. ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.
[03/10/59]
วันที่ 14 - 15 พ.ย.2559 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) และ
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับมิสเตอร์โวลฟ์กัง ซอมเมอร์ และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฮันไซเดล
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการสัมมนาวิชาการให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด บช.ศ. (สศป. และ กส.)
[16/11/59]
วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค.2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1)
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3) และ ผบก.สศป. คณะผู้แทน บช.ศ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง
[06/01/60]
วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รอง ผบช.ศ.(1) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ณ อาคารเรียน วตร. บช.ศ.
[14/03/60]
วันพุธที่ 5 เม.ย.2560 เวลา 06.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ. และกิจกรรม
ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ'
[05/04/60]
วันนี้ 31 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมข้าราชการตำรวจ บช.ศ. ได้มอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน 3,340 ดอก ให้กับกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ
[04/08/60]
วันพุธที่ 19 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.สันติ ไทยเสถียร ผบก.อก. พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
[04/08/60]
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พ.ย.59 
 • ธ.ค.59 
 • ม.ค.60 
 • ก.พ.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
 • พ.ค.60 
 • มิ.ย.60 
 • ก.ค.60 
 • ส.ค.60 
 • ก.ย.60 
 • ต.ค.60 
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2560 [ ] [23/11/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร
ถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ โดยกองสารนิเทศ ตร. [04/11/2559]
•  ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ ]
•  ผังบอร์ดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ]
•  สำนักพระราชวัง [ ]
•  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [ ]
•  ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ สท. เพื่อดูรายละเอียดได้โดยตรงผ่าน link นี้ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. [ ] [02/11/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2560 [ ] [29/12//2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5001 อัตรา [ ] [18/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2560 [ ] [06/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2560 [ ] [04/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งและหนังสือแจ้งเวียนการทดสอบยิงปืนประจำปี 2560 [ ] [01/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 32/2560 ลง 31 ม.ค.60 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป.
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเอกสารเผยแพร่ ประกาศ บช.ศ. [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [08/02/2560]
•  หนังสือแจ้งแนวทางปี 60 [ ]
•  ปฏิทิน เชิดชูเกียรติ 60 [ ]
•  แบบรายงาน 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 และ แบบรายงาน 1, 2 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 3 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 4 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 5 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.1.1 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.1.2 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.2 3.3 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.2 3.3 [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงาน [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ [ ]
•  การติดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2560 [ ] [21/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [20/03/2560]
•  โครงการสร้างวิทยากร [ ]
•  ตารางการฝึกอบรมฯ [ ]
•  รายชื่อหน่วยในสังกัด [ ]
•  แบบตอบรับ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ] [17/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการศึกษา ตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2559
เมื่อ 17 พ.ค.59 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ 17 พ.ค.59 ถึง 17 พ.ค.63) [ ] [03/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [04/04/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมนิทรรศการ ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์
ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 7 - 9 มิ.ย.60 [ ] [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
•  บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รอบรู้ ทันภัย (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) [ ] [18/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน เม.ย.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน มี.ค.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. - 25 ส.ค.60 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.7 [ ] [30/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2560 [ ] [07/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน พ.ค.60 [ ] [05/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และรายการสิ่งของเครื่องใช้
สำหรับผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 15 ก.ย.60 [ ] [14/07/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ก. [ ]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ข. [ ] [04/08/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคญะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ [ ] [01/08/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
[ ]
[01/09/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ ] [20/10/2560]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ralph lauren polo jacket ralph lauren beanie hat outdoor wedding dresses replica watch omega cartier watch replica long sleeve evening dress