การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ก.พ.64 
◊  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... [19/ก.พ./2564]
◊ ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….
(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตรา [ ]
◊ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. …. [ ]
◊ โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) [ ]

*** ก่อนแสดงความคิดเห็นฯ ให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Gmail ทุกครั้ง ***
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2564 [ ] [5/ก.พ./2564]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.64 
  • ก.พ.64 
  • มี.ค.64 
วันพุธที่ 27 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ​ ศิริพรรณาภิรัตน์​ รอง​ ผบช.ศ.​
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ​ในสังกัด​ บช.ศ.​
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่​ ณ​  ห้องประชุม​ 2
ชั้น​ 3  อาคาร​ บช.ศ.
[27/01/2564]
วันอังคารที่ 26 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.เบญจรงค์ รัตนบัวพา ผบก.กส
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการตรวจร่างกายบุคคลภายนอก
ในการคัดเลือกนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
[26/01/2564]
วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
ร่วมประชุมบริหารงานจราจร ศจร.ตร. ณ ห้อง ศปก.ตร. ชั้น 20 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน
[21/01/2564]
วันพุธที่ 20 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
ประชุมติดตามความคืบหน้างานในความรับผิดชอบ สศป. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[20/01/2564]
วันพุธที่ 20 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
ประชุมติดตามความคืบหน้างานในความรับผิดชอบ ฝอ.5, 6, ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[20/01/2564]
วันจันทร์ที่ 18 ม.ค.64 เเวลา 14:00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.
ให้เกียรติ เป็นตัวแทนในนาม บช.ศ. มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่ผู้แทนชุมชน บช.ศ. และเด็กในชุมชน
[18/01/2564]
วันศุกร์ที่ 15 ม.ค.64 เเวลา 10:30 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินของทางราชการ(สโมสร ศยก.)
ได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[15/01/2564]
วันพฤหัสที่ 14 ม.ค.64 เเวลา 13:30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.​
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำของ ตร.
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[14/01/2564]
วันพฤหัสที่ 14 ม.ค.64 เวลา 9:30 น. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ. และคณะฯ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[14/01/2564]
วันพุธที่ 13 ม.ค.64 เวลา​ 15.00​ น.​ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
  ณ อาคาร บช.ศ. และอาคาร วตร.
[13/01/2564]
วัวันอังคารที่ 12 ม.ค.64 เวลา​ 10.00​ น.​ พล.ต.ต.ประเสริฐ​ ศิริพรรณาภิรัตน์​ รอง​ ผบช.ศ.
  ได้เดินทางไป​ บก.ฝรก.เพื่อตรวจเยี่ยม​ และติดตามการดำเนินการตามมาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)
[12/01/2564]
วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 เวลา​ 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
  เข้าร่วมประชุมศูนย์ บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน
[11/01/2564]
วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 เวลา​ 08.30​ น.​ พล.ต.ต.ประเสริฐ​ ศิริพรรณาภิรัตน์​ รอง​ ผบช.ศ.​
  พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุวิทย์​  ชาวศรีทอง​ ผบก.ฝรก. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019​ (COVID-19) ครั้งที่​ 2/2564 ณ​ ตึกสันติไมตรี(หลังใน)​
ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ เป็นประธาน
[11/01/2564]
วันศุกร์ที่ 8 ม.ค.64 เวลา 09.00น. พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล รอง ผบก.ฝรก. และคณะ
เข้าร่วมประชุมขอผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของ รร.นรต., บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.7
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก,ศบค.) ตึกสันติไมตรี (หลังใน)
ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ณัชพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุม
[08/01/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง​ ผบช.ศ.
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์ รอง ผบก.วตร.
รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้รายงานผลการตรวจราชการประจำปี 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร วตร.
[22/02/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64​ เวลา 13.30 น.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติฯ พร้อมด้วย
พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญวงศ์ รอง ผบช.ศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติฯ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.
[22/02/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 1) เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของ ภ.2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[22/02/2564]
วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 เวลา​ 09.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านนิวเคลียร์และรังสีสำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[22/02/2564]
วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64 เวลา 16.30 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 1)
ดำเนินการควบคุมดูแลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของ ภ.2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
และร่วมวิ่งทดสอบฯ กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[21/02/2564]
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.64 เวลา 13.30น.
พล.ต.ต.กฤษกร​ พลีธัญญวงศ์ รอง​ ผบช.ศ.
เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ตร. หน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[18/02/2564]
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.
รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้รายงานผลการตรวจราชการประจำปี 2563 ณ บก.ฝรก.
[11/02/2564]
วันจันทร์ที่ 8 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.
รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้เข้าตรวจราชการประจำปี 2563 ณ บก.ฝรก.
[08/02/2564]
วันพุธที่ 3 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
และ พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก.
เข้าร่วมประชุมกับผู้เข้าพักอาศัย อาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. (อาคารแฟลต 1 - 5)
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ วตร.
[03/02/2564]
วันอังคารที่ 2 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.(1)
เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตร.
โดยมี นายเฉลิมเกียรติ วรดิษฐ์ รองประธานอนุกรรมการฯ (2) เป็นประธาน
[02/02/2564]
วันอังคารที่ 2 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก.
เข้าร่วมประชุม ทบทวนการใช้สถานที่ บก.ฝรก.เป็น ศฝร.น.
ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติราษฎ์ ชั้น5 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. จ.นครปฐม
โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
[02/02/2564]
วันจันทร์ที่ 1 ก.พ.64 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
และ พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. ได้มาร่วมพิธีณาปนกิจศพ
นาง ประไพ อ่ำกรด มารดา ว่าที่ พ.ต.อ.สมพงค์  อ่ำกรด ผกก.ฝ่ายควบคุมการฝึก ศยก.
ณ วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
[01/02/2564]
วันอังคารที่ 2 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
[02/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 2 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ./หัวหน้าคณะผู้ตรวจฯ
เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจราชการของ บช.ศ. ประจำปี 2563 (หน่วยรับการตรวจ ศยก.)
ระหว่างวันที่ 2 - 5 มี.ค.64 โดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบก.ศยก. ให้การต้อนรับ
ณ ศยก. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[02/มี.ค./2564]
วันอังคารที่ 2 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. และคณะ มาตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการฝึกอบรม
โครงการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เหตุการณ์ผู้ก่อเหตุ
ยิงในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จว.นครราชสีมา ของ ตร.
ณ ศยก. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
[02/มี.ค./2564]
วันจันทร์ที่ 1 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ
หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย คณะตรวจราชการ
ได้เข้าตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ.กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
[01/มี.ค./2564]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ