ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ม.ค.62 
 • ก.พ.62 
 • มี.ค.62 
 • เม.ย.62 
 • มิ.ย.62 
 • ก.ค.62 
 • ส.ค.62 
 • ก.ย.62 
 • ต.ค.62 
 • พ.ย.62 
◊  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง
"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
หรือ สปอตโทรทัศน์ เรื่อง จับปรับจริง!! พ.ร.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  ประกาศคำสั่ง บช.ศ.
คำสั่ง บช.ศ. เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] แก้ไขเมื่อ [20/02/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 [ ] แก้ไขเมื่อ [27/03/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ [] [24/04/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
หนังสืออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [06/06/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 แก้ไขในระเบียบวาระที่ 3.2.1 หน้า 9 บรรทัดที่ 30 - 31 [ ] [20/06/2562]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2562 [25/07/2562]
1. แจ้งคำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2562 [ ]
2. คำสั่ง ตร. ที่ 426/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2562 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 427/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพลซุ่มยิง ประจำปี 2562 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนประเภทปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat) ประจำปี 2562 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ 429/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนประเภทปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.) ประจำปี 2562 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 430/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนระบบ IDPA 3 ปืน ประจำปี 2562 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 431/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2562 [ ]
◊  ประกาศคำสั่ง บช.ศ. แก้ไขรวมไฟล์ [08/08/2562]
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 223/2562 ลง 1 ส.ค.62 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ]
◊  รายงานการประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2562 [ ] [05/08/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบโครงการอบรมวิทยากรสำหรับให้ความรู้และการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [11/09/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่9) [31/10/2562]
- อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 9) [ ]
- แบบรายงานผลการฝึกอบรม(เฉพาะศูนย์ฝึก) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน ( บรอ.) รุ่นที่ 7 [24/10/2562]
- รายละเอียดหลักสูตร [ ]
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ ]
- รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม [ ]
- ใบสมัคร (แบบ บรอ.1,2,3) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. [ ] แก้ไขเมื่อ [11/10/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2562 [ ] [11/11/2562]
กิจกรรมและภาพ
 • ม.ค.62 
 • เม.ย.62 
 • มิ.ย.62 
 • ก.ค.62 
 • ต.ค.62 
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
ณ พระบรมมหาราชวัง
[01/01/2562]
วันที่ 5 เม.ย.62 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคาร วตร.
โดยมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตร. บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร.
และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ตร. รวม 36 หน่วย
จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ
[05/04/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 19.00 น. ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องแสงสงแก้ว วตร.
[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชา ลงนามถวายพระพร
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ พระบรมมหาราชวัง
[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 07.35 น.
ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ.

[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น. ผบช.ศ. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[05/06/2562]
วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 09.00 น.
ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่ วตร. และ บก.ฝรก. เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 19.00 น.
ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องแสงสงแก้ว วตร.
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 10.00 น.
ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชา ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ พระบรมมหาราชวัง
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 08.30 น.
ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด
ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
ณ ห้องแสงสิงแก้ว
[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 07.35 น.
ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร วตร.

[07/08/2562]
วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 07.00 น. ผบช.ศ. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[07/08/2562]
วันนี้(16 ต.ค.62) เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน ผบช.ศ.
ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่โครงการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
(Antiterrorism Assistance Program)
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[16/10/2562]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ