ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ม.ค.62 
  • ก.พ.62 
  • มี.ค.62 
  • เม.ย.62 
  • มิ.ย.62 
◊  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง
"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
หรือ สปอตโทรทัศน์ เรื่อง จับปรับจริง!! พ.ร.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  ประกาศคำสั่ง บช.ศ.
คำสั่ง บช.ศ. เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] แก้ไขเมื่อ [20/02/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 [ ] แก้ไขเมื่อ [27/03/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ [] [24/04/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
หนังสืออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [06/06/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 แก้ไขในระเบียบวาระที่ 3.2.1 หน้า 9 บรรทัดที่ 30 - 31 [ ] [20/06/2562]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.62 
  • เม.ย.62 
  • มิ.ย.62 
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
ณ พระบรมมหาราชวัง
[01/01/2562]
วันที่ 5 เม.ย.62 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคาร วตร.
โดยมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตร. บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร.
และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ตร. รวม 36 หน่วย
จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ
[05/04/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 19.00 น. ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องแสงสงแก้ว วตร.
[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชา ลงนามถวายพระพร
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ พระบรมมหาราชวัง
[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 07.35 น.
ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ.

[05/06/2562]
วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น. ผบช.ศ. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[05/06/2562]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ