กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ :  ควรเลือกใช้ Browser FireFox หรือ Chrome เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน
ปณิธานความดีปีมหามงคล
พิธีส่งมอบหน้าที่และมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร.
ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ.
ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
วันพุธที่ 5 เม.ย.2560 เวลา 06.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ. และกิจกรรม
ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1
อาคาร บช.ศ. โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ
กิจกรรมและภาพ
 • ต.ค.59 
 • พ.ย.59 
 • ม.ค.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร. ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ. ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.
[03/10/59]
วันที่ 14 - 15 พ.ย.2559 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) และ
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับมิสเตอร์โวลฟ์กัง ซอมเมอร์ และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฮันไซเดล
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการสัมมนาวิชาการให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด บช.ศ. (สศป. และ กส.)
[16/11/59]
วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค.2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1)
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3) และ ผบก.สศป. คณะผู้แทน บช.ศ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง
[06/01/60]
วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รอง ผบช.ศ.(1) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ณ อาคารเรียน วตร. บช.ศ.
[14/03/60]
วันพุธที่ 5 เม.ย.2560 เวลา 06.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ. และกิจกรรม
ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ'
[05/04/60]
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ต.ค.59 
 • พ.ย.59 
 • ธ.ค.59 
 • ม.ค.60 
 • ก.พ.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
 • พ.ค.60 
 • มิ.ย.60 
 • ก.ค.60 
◊  ประชาสัมพันธ์
สตส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเว็บไซต์ สตส. [ ] หรือดาวน์โหลดที่นี่ [ ] [21/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [ ] [ ] [20/10/2559]
•  สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [ ] [20/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ฝอ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีการสอบ [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2560 [ ] [23/11/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร
ถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ โดยกองสารนิเทศ ตร. [04/11/2559]
•  ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ ]
•  ผังบอร์ดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ]
•  สำนักพระราชวัง [ ]
•  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [ ]
•  ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ สท. เพื่อดูรายละเอียดได้โดยตรงผ่าน link นี้ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. [ ] [02/11/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2560 [ ] [29/12//2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5001 อัตรา [ ] [18/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2560 [ ] [06/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2560 [ ] [04/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งและหนังสือแจ้งเวียนการทดสอบยิงปืนประจำปี 2560 [ ] [01/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 32/2560 ลง 31 ม.ค.60 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป.
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเอกสารเผยแพร่ ประกาศ บช.ศ. [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [08/02/2560]
•  หนังสือแจ้งแนวทางปี 60 [ ]
•  ปฏิทิน เชิดชูเกียรติ 60 [ ]
•  แบบรายงาน 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 และ แบบรายงาน 1, 2 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 3 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 4 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 5 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.1.1 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.1.2 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.2 3.3 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.2 3.3 [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงาน [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ [ ]
•  การติดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2560 [ ] [21/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [20/03/2560]
•  โครงการสร้างวิทยากร [ ]
•  ตารางการฝึกอบรมฯ [ ]
•  รายชื่อหน่วยในสังกัด [ ]
•  แบบตอบรับ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ] [17/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการศึกษา ตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2559
เมื่อ 17 พ.ค.59 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ 17 พ.ค.59 ถึง 17 พ.ค.63) [ ] [03/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [04/04/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมนิทรรศการ ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์
ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 7 - 9 มิ.ย.60 [ ] [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
•  บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รอบรู้ ทันภัย (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) [ ] [18/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน เม.ย.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน มี.ค.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. - 25 ส.ค.60 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.7 [ ] [30/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2560 [ ] [07/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน พ.ค.60 [ ] [05/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และรายการสิ่งของเครื่องใช้
สำหรับผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 15 ก.ย.60 [ ] [14/07/2560]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ralph lauren polo jacket ralph lauren beanie hat outdoor wedding dresses replica watch omega cartier watch replica long sleeve evening dress