ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ม.ค.62 
  • ก.พ.62 
  • มี.ค.62 
◊  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง
"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
หรือ สปอตโทรทัศน์ เรื่อง จับปรับจริง!! พ.ร.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  ประกาศคำสั่ง บช.ศ.
คำสั่ง บช.ศ. เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] แก้ไขเมื่อ [20/02/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 [ ] แก้ไขเมื่อ [27/03/2562]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.62 
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
ณ พระบรมมหาราชวัง
[01/01/2562]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ