ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ม.ค.63 
  • ก.พ.63 
◊  ประกาศ บช.ศ.
ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง [ ] [21/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7 [ ] [17/ม.ค./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2563 [ ] แก้ไข [15/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา [ ] [14/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] แก้ไข [09/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 43/2563 ลง 31 ม.ค.63 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [13/ก.พ./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2563 [ ] [07/ก.พ./2563]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.63 
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ณ พระบรมหาราชวัง
[01/01/2562]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ