ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'สมพงษ์' จำนวน 347 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
347 พ.ต.ท. สมพงษ์ พูนศิริ พงส.(สบ3) สภ.ตาพระยา ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
346 พ.ต.ท. สมพงษ์ พันธ์ชัย รอง ผกก.(สส.) สภ.ธวัชบุรี ภ.4 ร้อยเอ็ด
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
345 พ.ต.ท. สมพงษ์ หงษ์ไพลิน รอง ผกก.สส.สภ.เชียงคาน ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
344 พ.ต.ท. สมพงษ์ บุญมาประเสริฐ รอง ผกก.สส. สภ.เกาะคา ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
343 พ.ต.ท. สมพงษ์ ประดิษฐ์วรกุล รอง ผกก.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
342 พ.ต.อ. สมพงษ์ เดชะสมบูนณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
341 ร.ต.ท. สมพงษ์ วิริยะประสิทธิ์ชัย พงส.(สบ1) บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว <63>
  ระหว่างวันที่ : 17 ส.ค.2552-19 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
340 พ.ต.ต. สมพงษ์ ชนะพล สวป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สายงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <59>
  ระหว่างวันที่ : 29 ก.ค.2552-31 ก.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
339 ด.ต. สมพงษ์ เอี่ยมเสือ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สายงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <60>
  ระหว่างวันที่ : 06 ส.ค.2552-08 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
338 ด.ต. สมพงษ์ เจียมพูนสิน ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การจัดและควบคุมสายตรวจ <66>
  ระหว่างวันที่ : 13 ส.ค.2552-15 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
337 พ.ต.ท. สมพงษ์ สีชำนิ สวป.สน.เพชรเกษม บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1 <28>
  ระหว่างวันที่ : 22 มิ.ย.2552-26 มิ.ย.2552         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
336 พ.ต.ต. สมพงษ์ จุลศักดิ์ สว.งานอำนวยการและทะเบียนประวัติ วท.เขต42 พฐ. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านการเงินการคลังให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น 2 <27>
  ระหว่างวันที่ : 22 มิ.ย.2552-23 มิ.ย.2552         ที่ : สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
335 พ.ต.ต. สมพงษ์ ขันติยู สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเจรจาต่อรองช่วยเหลือตัวประกันเบื้องต้น รุ่นที่ 5 <367>
  ระหว่างวันที่ : 19 ส.ค.2552-21 ส.ค.2552         ที่ : รร.นรต.
334 ร.ต.ท. สมพงษ์ สามสี รอง สวป. ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการจราจร ชั้นสัญญาบัตร <34>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.ค.2552-15 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
333 ด.ต. สมพงษ์ จูมพล ผช.พงส. ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการข่าว ชั้นประทวน <38>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ค.2552-01 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
332 ส.ต.อ. สมพงษ์ แสงนาค ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการข่าว ชั้นประทวน <38>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ค.2552-01 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
331 พ.ต.ต. สมพงษ์ ลิ้มพานิชย์ สว.อก. ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <39>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ย.2552-02 ก.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
330 ด.ต. สมพงษ์ ต้นกันยา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร การฝึกอบรมการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อปราบปรามยาเสพติด ชั้นประทวน <41>
  ระหว่างวันที่ : 10 ก.ย.2552-11 ก.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
329 ร.ต.ต. สมพงษ์ วรรณการ รอง สว.สป. ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ชั้นสัญญาบัตร <42>
  ระหว่างวันที่ : 29 ก.ค.2552-31 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
328 ด.ต. สมพงษ์ ทองปรน ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
327 ด.ต. สมพงษ์ บุตรโต ผบ.หมู่(สส)สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
326 ร.ต.ต. สมพงษ์ เจริญผล สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
325 ร.ต.ท. สมพงษ์ สิงห์เรือง สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
324 ด.ต. สมพงษ์ สุธาพจน์ สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
323 ด.ต. สมพงษ์ แพ่งประสิทธิ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
322 ส.ต.อ. สมพงษ์ ทองดีเล็ก สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
321 ด.ต. สมพงษ์ จันทร์เชื้อ สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
320 จ.ส.ต. สมพงษ์ มากรักชาติ สภ.ดงประคำ ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
319 ด.ต. สมพงษ์ ปลอดอ่อน สภ.บ้านแยง ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
318 จ.ส.ต. สมพงษ์ โสภานพรัตน์ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
317 ด.ต. สมพงษ์ ณ แฉล้ม สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
316 พ.ต.ต. สมพงษ์ โสภา สวป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
315 ส.ต.ท. สมพงษ์ อุดเลิศ สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
314 ร.ต.ต. สมพงษ์ ใจงาม สภ.หนองบัวเหนือ ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
313 ด.ต. สมพงษ์ ขุนแสวง สภ.แม่สอด ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
312 ด.ต. สมพงษ์ ณ แฉล้ม ผบ.หมู่ (ปป.)สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ <20>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ค.2552-31 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
311 ด.ต. สมพงษ์ บุญจันทร์ ผบ.หมู่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ <20>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ค.2552-31 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
310 ร.ต.ต. สมพงษ์ เจริญผล รอง สวป.สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <7>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-17 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
309 ด.ต. สมพงษ์ บุญคำมี ผบ.หมู่ (ปป.)สภ.บ้านดงขุย ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <7>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-17 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
308 พ.ต.ต. สมพงษ์ ลิมปชัย สว.อก.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <7>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ค.2552-17 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
307 พ.ต.ต. สมพงษ์ ตราชื่นต้อง สว.สส.สภ.เนินมะปราง ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรงานด้านการข่าว รุ่นที่ 2 <23>
  ระหว่างวันที่ : 10 มิ.ย.2552-12 มิ.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
306 ร.ต.ต. สมพงษ์ เจริญผล รอง สว.สป.สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมการจัดและควบคุมสายตรวจ รุ่นที่ 1 (ชั้นสัญญาบัตร) <1>
  ระหว่างวันที่ : 17 มิ.ย.2552-19 มิ.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
305 ร.ต.ท. สมพงษ์ เจริญผล รอง สวป.สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 1 ชั้นสัญญาบัตร <3>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ค.2552-25 ก.ค.2552         ที่ : ตชด.
304 ด.ต. สมพงษ์ แพ่งประสิทธิ์ ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมการจัดและควบคุมสายตรวจ รุ่นที่ 2 (ชั้นประทวน) <2>
  ระหว่างวันที่ : 24 มิ.ย.2552-26 มิ.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
303 ร.ต.อ. สมพงษ์ เสนางาม รอง สวป. ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานสืบสวน <110>
  ระหว่างวันที่ : 28 มิ.ย.2552-30 มิ.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
302 ร.ต.ท. สมพงษ์ ชัยสงคราม รอง สวป. ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร <112>
  ระหว่างวันที่ : 03 ส.ค.2552-04 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
301 ร.ต.ท. สมพงษ์ ชัยสงคราม รอง สวป. ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธืภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ <113>
  ระหว่างวันที่ : 09 ส.ค.2552-10 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
300 ด.ต. สมพงษ์ ล้อมสินทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 สุพรรณบุรี
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรอบรมพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจสังกัด ตร. <132>
  ระหว่างวันที่ : 25 มิ.ย.2552-07 ส.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืนสมาคมเขาใหญ่ อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี
299 จ.ส.ต. สมพงษ์ กลัวผิด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 กาญจนบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <404>
  ระหว่างวันที่ : 09 มิ.ย.2552-09 มิ.ย.2552         ที่ : สนามยิงปืน สิตานนท์ (นปพ. ) ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
298 ด.ต. สมพงษ์ ภู่สมบูรณ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 กาญจนบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <404>
  ระหว่างวันที่ : 09 มิ.ย.2552-09 มิ.ย.2552         ที่ : สนามยิงปืน สิตานนท์ (นปพ. ) ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
297 ร.ต.ท. สมพงษ์ ชัยสงคราม รอง สวป. ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน <136>
  ระหว่างวันที่ : 23 พ.ค.2552-23 พ.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืนค่ายบูรฉัตร
296 ด.ต. สมพงษ์ ราชวัตร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน <136>
  ระหว่างวันที่ : 23 พ.ค.2552-23 พ.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืนค่ายบูรฉัตร
295 ด.ต. สมพงษ์ ราชวัตร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน <136>
  ระหว่างวันที่ : 23 พ.ค.2552-23 พ.ค.2552         ที่ : สนามยิงปืนค่ายบูรฉัตร
294 จ.ส.ต. สมพงษ์ อ่วมพ่วง ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <139>
  ระหว่างวันที่ : 23 มิ.ย.2552-23 มิ.ย.2552         ที่ : สนามยิงปืนหกสบู่ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
293 ด.ต. สมพงษ์ คนมี ผบ.หมู่(ป.) ภ.7 เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <395>
  ระหว่างวันที่ : 24 มิ.ย.2552-24 มิ.ย.2552         ที่ : สนามยิงปืนหกสบู่ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
292 ร.ต.ท. สมพงษ์ ศรีอ่อน รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ของ ภ.8 <85>
  ระหว่างวันที่ : 24 ส.ค.2552-28 ส.ค.2552         ที่ : กก.8 บก.กฝ.ตชด. จว.นครศรีธรรมราช
291 พ.ต.ต. สมพงษ์ ลิ้มอิ่ม สวป. ภ.8 ชุมพร
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อปราบปรามยาเสพติด <88>
  ระหว่างวันที่ : 19 ส.ค.2552-20 ส.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
290 ร.ต.ท. สมพงษ์ ศรีอ่อน รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร การพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจ <90>
  ระหว่างวันที่ : 25 มี.ค.2552-08 เม.ย.2552         ที่ : มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นศ. ( จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 วัน)
289 พ.ต.ต. สมพงษ์ ลิ่มอิ่ม สวป. ภ.8 ชุมพร
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการยิงปืน <93>
  ระหว่างวันที่ : 20 เม.ย.2552-23 เม.ย.2552         ที่ : กก.ตชด.41
288 ด.ต. สมพงษ์ ทองทรง ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารเหตุการณ์และการควบคุมฝูงชน <106>
  ระหว่างวันที่ : 24 ส.ค.2552-28 ส.ค.2552         ที่ : ท่าอากาศยาน จว.ภูเก็ต
287 ส.ต.อ. สมพงษ์ ชายสมุทร ผบ.หมู่ ภ.8 ชุมพร
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการยิงปืน <93>
  ระหว่างวันที่ : 20 เม.ย.2552-23 เม.ย.2552         ที่ : กก.ตชด.41
286 ด.ต. สมพงษ์ ทองทรง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมยิงปืน <276>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-02 เม.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
285 ด.ต. สมพงษ์ ปาละรังษี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมยิงปืน รุ่นที่ 1-3 <94>
  ระหว่างวันที่ : 24 มี.ค.2552-26 มี.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จว.สุราษฎร์ธานี
284 ด.ต. สมพงษ์ หนูรัตแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมยิงปืน รุ่นที่ 1-3 <94>
  ระหว่างวันที่ : 24 มี.ค.2552-26 มี.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จว.สุราษฎร์ธานี
283 ด.ต. สมพงษ์ อนันตะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร การพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจ <90>
  ระหว่างวันที่ : 25 มี.ค.2552-08 เม.ย.2552         ที่ : มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นศ. ( จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 วัน)
282 ด.ต. สมพงษ์ พูลศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพุทธบาท ภ.1 สระบุรี
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <485>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
281 ด.ต. สมพงษ์ บุญรอดสำราญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาสิงโต ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <486>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2
280 ด.ต. สมพงษ์ เข็มสุวรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.โนนคูณ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <487>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
279 ด.ต. สมพงษ์ ดวงตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมพระ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <487>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
278 ด.ต. สมพงษ์ ขัติยศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาลชุม ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <489>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
277 ด.ต. สมพงษ์ เหมือนฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/55 <513>
  ระหว่างวันที่ : 16 พ.ย.2554-25 พ.ย.2554         ที่ : หน่วยฝึกอบรม กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
276 ด.ต. สมพงษ์ บาคาล ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/55 <513>
  ระหว่างวันที่ : 16 พ.ย.2554-25 พ.ย.2554         ที่ : หน่วยฝึกอบรม กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
275 ด.ต. สมพงษ์ ยิ้มหนองโพ ผบ.หมู่กก.7บก.กฝ.บข.ตชด. บช.ตชด. -
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนและสายงานเทคนิค“กอร.(อก)” <520>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศูนบ์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
274 ด.ต. สมพงษ์ พูลศรี ผบ.หมู่(ป.)พระพุทธบาท ภ.1 สระบุรี
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน <523>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1
273 ด.ต. สมพงษ์ โพธิ์พา ผบ.หมู่กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่3/55(แบบตชด.55-8) <526>
  ระหว่างวันที่ : 04 ม.ค.2555-13 ม.ค.2555         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
272 ด.ต. สมพงษ์ จันทร์สว่าง ผบ.หมู่กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่2/55แบบตชด.55-8 <528>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.พ.2554-04 มี.ค.2554         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
271 ด.ต. สมพงษ์ ศรีไชยบาล ผบ.หมู่กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่4/54แบบตชด.55-8 <531>
  ระหว่างวันที่ : 20 เม.ย.2554-29 เม.ย.2554         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
270 ด.ต. สมพงษ์ โพธิ์พา ผบ.หมู่กก.ตชด.22 บช.ตชด. อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่5/54แบบตชด.55-8 <532>
  ระหว่างวันที่ : 18 พ.ค.2554-27 พ.ค.2554         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
269 ด.ต. สมพงษ์ บาคาล ผบ.หมู่กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ตชด.ประจำปีรุ่นที่7/54แบบตชด.55-8 <534>
  ระหว่างวันที่ : 08 มิ.ย.2554-17 มิ.ย.2554         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
268 ด.ต. สมพงษ์ มะโนบาล ผบ.หมู่กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทบทวนการทำลายวัตถุระเบิดรุ่นที่1/55แบบตชด.55-8 <536>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-03 ก.พ.2555         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
267 ร.ต.ต. สมพงษ์ แสงฤทธิ์ รองสว บช.ตชด. -
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ.ศ.2554 <537>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
266 ด.ต. สมพงษ์ แสงฤทธิ์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
  อบรมหลักสูตร : ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกอร.(ปป.) <539>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กก.3บก.กฝ.บช.ตชด.
265 ด.ต. สมพงษ์ คงเกษม ผบ.หมู่ป.สภ.วชิรบารมี ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน. <540>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
264 ด.ต. สมพงษ์ ขัติยศ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตาลชุม ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน... <543>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5
263 ด.ต. สมพงษ์ เข็มสุวรรณ ผบ.หมู่(จร.)สภ.โนนคูณศก. ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน <547>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3
262 ด.ต. สมพงษ์ ดวงตา ผบ.หมู่(ป.)สภ.จอมพระสร. ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน <547>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3
261 ด.ต. สมพงษ์ แก้วแกมเกษ ผบ.หมู่(ป.)ยางสีสุราช ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชนในสังกัดภ.4 <548>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4
260 ด.ต. สมพงษ์ พันธะไชย ผบ.หมู่(ป.)เชียงขวัญ ภ.4 ร้อยเอ็ด
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชนในสังกัดภ.4 <548>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4
259 ด.ต. สมพงษ์ บุญรอดสำราญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เขาสิงโต ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : กอร.(ปป) <549>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2
258 ด.ต. สมพงษ์ พูลศรี ผบ.หมู่ (ป.) พระพุทธบาท บช.น. สระบุรี
  อบรมหลักสูตร : กอร.(ปป) <549>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2
257 ด.ต. สมพงษ์ สุมังสะ ผบ.หมู่กก.1บก.ส.1 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
256 ด.ต. สมพงษ์ พรหมมะ ผบ.หมู่กก.4บก.ส.1 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
255 ด.ต. สมพงษ์ โสภา ผบ.หมู่กก.3บก.รน. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
254 ด.ต. สมพงษ์ วัตถากรณ์ ผบ.หมู่กก.4บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
253 พ.ต.ท. สมพงษ์ ศุภนันท์ รองผกก.2บก.ส.3 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
252 ด.ต. สมพงษ์ เคยเหล่า ผบ.หมู่ส.รฟ.มักกะสันกก.1บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตร.ประจำปีงบประมาณ2554 <553>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : สนามยิงปืน1ถ.วิภาวดีรังสิตกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
251 ด.ต. สมพงษ์ สาระกิจ ผบ.หมู่(ป.)สน.บางซื่อ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ.ศ.2553กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามรุ่นที่20 <554>
  ระหว่างวันที่ : 01 ส.ค.2554-25 ก.ย.2554         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
250 ด.ต. สมพงษ์ คงเกษม ผบ.หมู่ ป.สภ.วชิรบารมี ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <578>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖
249 ด.ต. สมพงษ์ ขัติยศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาลชุม ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <577>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕
248 ด.ต. สมพงษ์ พันธะไชย ผบ.หมู่ (ป.)เชียงขวัญ ภ.4 ร้อยเอ็ด
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <576>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
247 ด.ต. สมพงษ์ แก้วแกมเกษ ผบ.หมู่ (ป.)ยางสีสุราช ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <576>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
246 ด.ต. สมพงษ์ ดวงตา ผบ.หมู่ (ป.)สภ.จอมพระผบ.หมู่ (ป.)สร. ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <575>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๓
245 ด.ต. สมพงษ์ เข็มสุวรรณ ผบ.หมู่ผบ.หมู่ (ป.)(จร.)สภ.โนนคูณผบ.หมู่ (ป.)ศก. ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <575>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๓
244 ด.ต. สมพงษ์ บุญรอดสำราญ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เขาสิงโต ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <574>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๒
243 ส.ต.ท. สมพงษ์ เกตุระติ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศร.บก.สปพ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ กอน.(สายงานอำนวยการและสนับสนุน) <569>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๒
242 ส.ต.อ. สมพงษ์ กาฬภักดี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม <564>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
241 ด.ต. สมพงษ์ โคตรวงษ์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม <564>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
240 ด.ต. สมพงษ์ มาดี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม <564>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
239 ด.ต. สมพงษ์ จันทร์นคร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม <564>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
238 ด.ต. สมพงษ์ อนันตะวงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนครศรีฯ บช.ตชด. นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มสายป้องกันปราบปรามกอร.ปป.)ประจำปี2554 <557>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : กก.8บก.กฝ.บช.ตชด.
237 ด.ต. สมพงษ์ นาคบาง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : กอน.(สส.) <561>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
236 ด.ต. สมพงษ์ สุมังสะ ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ส.๑ บช.ส. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
235 ด.ต. สมพงษ์ พรหมมะ ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ส.๑ บช.ส. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
234 ด.ต. สมพงษ์ โสภา ผบ.หมู่ กก.๓ บก.รน. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
233 ด.ต. สมพงษ์ วัตถากรณ์ ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปอศ. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
232 พ.ต.ท. สมพงษ์ ศุภนันท์ รอง ผกก.๒ บก.ส.๓ บช.ส. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
231 ด.ต. สมพงษ์ เคยเหล่า ผบ.หมู่ ส.รฟ.มักกะสัน กก.๑ บก.รฟ. บช.ก. -
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <586>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2555-28 มิ.ย.2555         ที่ : สนามยิงปืน ๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
230 ด.ต. สมพงษ์ สาระกิจ ผบ.หมู่(ป.)สน.บางซื่อ บช.น. -
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม รุ่นที่ ๒๐ <587>
  ระหว่างวันที่ : 01 ส.ค.2554-25 ก.ย.2554         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
229 ด.ต. สมพงษ์ เคยเหล่า ผบ.หมู่ ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 11 <695>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
228 พ.ต.ท. สมพงษ์ ศุภนันท์ รอง ผกก.2 บก.ส.3 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 10 <694>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
227 ด.ต. สมพงษ์ วัตถากรณ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 7 <691>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
226 ด.ต. สมพงษ์ โสภา ผบ.หมู่ กก.3 บก.รน. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 5 <689>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
225 ด.ต. สมพงษ์ พรหมมะ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 3 <687>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
224 ด.ต. สมพงษ์ สุมังสะ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.1 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ 2 <686>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2554-28 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
223 พ.ต.ต. สมพงษ์ โสภาวรรณ สว.ปค.ศฝร.ศชต. ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ <683>
  ระหว่างวันที่ : 12 ก.ค.2554-14 ก.ค.2554         ที่ : บก.ฝรก.
222 พ.ต.ท. สมพงษ์ โสภาวรรณ สว.ฝปค.ศฝร.ศชต. บช.ตชด. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 4 <682>
  ระหว่างวันที่ : 12 พ.ค.2554-11 มิ.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
221 ด.ต. สมพงษ์ พวงพุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่พริก ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ <673>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.พ.2554-08 เม.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
220 ด.ต. สมพงษ์ ลือชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโฮ่ง ภ.5 ลำพูน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ <673>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.พ.2554-08 เม.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
219 ด.ต. สมพงษ์ สวนเขื่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 31 <678>
  ระหว่างวันที่ : 24 เม.ย.2554-21 พ.ค.2554         ที่ : บก.ฝรก.
218 ด.ต. สมพงษ์ สุขนิยม ผบ.หมู่(จร.)สน.ยานนาวา บก.น.๖ บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรจราจร รุ่นที่ 14 <669>
  ระหว่างวันที่ : 16 ม.ค.2554-04 ก.พ.2554         ที่ : บก.ฝรก.
217 ด.ต. สมพงษ์ ขัติยศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาลชุม ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการตำรวจชุมชน ตามโครงการตำรวจชุมชน <699>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
216 ด.ต. สมพงษ์ คงเกษม ผบ.หมู่ ป.สภ.วชิรบารมี ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการตำรวจชุมชน ตามโครงการตำรวจชุมชน <700>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
215 ร.ต.อ. สมพงษ์ ศรีสนาย รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 112 <706>
  ระหว่างวันที่ : 02 เม.ย.2555-08 มิ.ย.2555         ที่ : ศฝร.ภ.3
214 ร.ต.อ. สมพงษ์ วงค์อินตา รอง สวป.สภ.สังขะ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 112 <706>
  ระหว่างวันที่ : 02 เม.ย.2555-08 มิ.ย.2555         ที่ : ศฝร.ภ.3
213 ส.ต.อ. สมพงษ์ อุดอิว ผบ.หมู่ (ส.) สภ.แม่เมาะ บช.ปส. ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี <712>
  ระหว่างวันที่ : 27 พ.ค.2555-12 ก.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.2
212 ด.ต. สมพงษ์ สาระกิจ ผบ.หมู่(ป.)สน.บางซื่อ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ รุ่นที่ 20 <714>
  ระหว่างวันที่ : 01 ส.ค.2555-25 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
211 ร.ต.ต. สมพงษ์ เคยเหล่า รอง สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 3 <722>
  ระหว่างวันที่ : 05 ก.ย.2555-05 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
210 ด.ต. สมพงษ์ วัตถากรณ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 8 <727>
  ระหว่างวันที่ : 12 ก.ย.2555-12 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
209 ด.ต. สมพงษ์ บุตรดี ผบ.หมู่ (ป) สภ.เชียงยืน ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <746>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
208 ด.ต. สมพงษ์ บุตรชัย ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <746>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
207 ด.ต. สมพงษ์ เสระ ผบ.หมู่ (ป) สภ.บ้านไผ่ ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <746>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
206 ด.ต. สมพงษ์ พันธะไชย ผบ.หมู่ (ป) สภ.เชียงขวัญ ภ.4 ร้อยเอ็ด
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <746>
  ระหว่างวันที่ : 01 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
205 ส.ต.อ. สมพงษ์ ลำคำ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.2 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "ครูผู้สอน (train - the - trainer)" หลักสูตรครูพี่เลี้ยงตำรวจ (Police Training Officer - PTO) รุ่นที่ 1 <748>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2556-08 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
204 ด.ต. สมพงษ์ เสาวิชิต ผบ.หมู่ (ป)สภ.เนินสง่า ภ.3 ชัยภูมิ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
203 ด.ต. สมพงษ์ สุชัยราช ผบ.หมู่ (ป)สภ.หนองบัวแดง ภ.3 ชัยภูมิ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
202 ด.ต. สมพงษ์ โกพิมาย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ชุมพวง ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
201 ด.ต. สมพงษ์ ภู่โกสีย์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดอนแสนสุข ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
200 ด.ต. สมพงษ์ โหมขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
199 ด.ต. สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
198 ด.ต. สมพงษ์ แก้วใส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
197 ด.ต. สมพงษ์ หมื่นสีพรม ผบ.หมู่(สส.)ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 16 <751>
  ระหว่างวันที่ : 03 มี.ค.2556-22 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
196 ด.ต. สมพงษ์ เจริญสุข ผบ.หมู่(สส.)สภ.ธาตุพนม ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 16 <751>
  ระหว่างวันที่ : 03 มี.ค.2556-22 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
195 ด.ต. สมพงษ์ สาไชยันต์ ผบ.หมู่(สส.)สภ.พนา ภ.3 อำนาจเจริญ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 16 <751>
  ระหว่างวันที่ : 03 มี.ค.2556-22 ก.พ.2556         ที่ : บก.ฝรก.
194 ด.ต. สมพงษ์ สุวรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-23 มี.ค.2556         ที่ : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
193 ด.ต. สมพงษ์ กล่อมจอหอ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-23 มี.ค.2556         ที่ : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
192 ด.ต. สมพงษ์ เจือประเสิรฐ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๒ บช.ตชด. พะเยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. " กดต. " (ปป.) <756>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด.
191 ด.ต. สมพงษ์ อภิชัย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร 29/04/56 - 17/05/56 <758>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
190 ร.ต.ต. สมพงษ์ วรสาร รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. 53 ปีขึ้นไป ห้องเรียนที่ 2 <763>
  ระหว่างวันที่ : 08 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. อุดรธานี
189 ด.ต. สมพงษ์ ไชยมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล <769>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
188 ด.ต. สมพงษ์ เชิงหอม ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ยโสธร ภ.3 ยโสธร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หลักสูตรการการสืบสวน <771>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
187 ด.ต. สมพงษ์ พุหิรัญ ผบ.หมู่(สส.)ผบ.หมู่ (ป.) สภ. เมืองสมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผูสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอน. (ปป.) ประจำปี 2556 <778>
  ระหว่างวันที่ : 02 มิ.ย.2556-27 ก.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.7
186 ส.ต.อ. สมพงษ์ วันดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ. บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผูสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอน. (ปป.) ประจำปี 2556 <778>
  ระหว่างวันที่ : 02 มิ.ย.2556-27 ก.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.7
185 ด.ต. สมพงษ์ มุงคุณคำชาว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้าราชการผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอร.(ปป) <779>
  ระหว่างวันที่ : 07 มิ.ย.2556-27 ก.ค.2556         ที่ : กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. อุดรธานี
184 ส.ต.อ. สมพงษ์ ช่วยเอียด ผบ.หมู่(ป.)สภ.จะกว๊ะ ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หลักสูตร งานธุรการและกำลังพล หน่วยงาน ศฝร.ศชต. <782>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ศชต.
183 ส.ต.อ. สมพงษ์ เดชสถิตย์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะรม ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หลักสูตร การจราจร หน่วยงาน ศฝร.ศชต. <783>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ศชต.
182 จ.ส.ต. สมพงษ์ ดวงงา ผบ.หมู่(ป.)สภ.สบเมย ภ.5 แม่ฮ่องสอน
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร กอร. สายป้องกันปราบปราม <788>
  ระหว่างวันที่ : 02 มิ.ย.2556-07 ก.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
181 ด.ต. สมพงษ์ คงสิเหร่ ผบ.หมู่ (ป) สภ.เบตง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตร กอร. สายป้องกันปราบปราม <789>
  ระหว่างวันที่ : 02 มิ.ย.2556-07 ก.ค.2556         ที่ : ศฝร.ศชต.
180 ร.ต.ท. สมพงษ์ ใจเฟย รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการจัดและควบคุมสายตรวจ" ประจำปี ๒๕๕๖ <812>
  ระหว่างวันที่ : 09 ก.ย.2556-12 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
179 ร.ต.ต. สมพงษ์ ลือชัย รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง ภ.5 ลำพูน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตiโครงการการจัดการและควบคุมสายตรวจ <813>
  ระหว่างวันที่ : 27 ส.ค.2556-30 ส.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
178 ร.ต.ท. สมพงษ์ โคตรวงษ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลหลักสูตรการฝึกครูพี่เลี้ยงนักเรียนนายสิบตำรวจ ( Police Training Officer) ประจำปี ๒๕๕๖ <814>
  ระหว่างวันที่ : 11 ก.ย.2556-09 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
177 พ.ต.ท. สมพงษ์ เที่ยงธรรม รอง ผกก.ปค. ศฝร.ภ.๓ ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน <816>
  ระหว่างวันที่ : 09 ก.ย.2556-13 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
176 ร.ต.ต. สมพงษ์ สามทอง รอง สวป.สภ.สิเกา ภ.9 ตรัง
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการ ฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจนีตำรวจตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ <837>
  ระหว่างวันที่ : 19 ส.ค.2556-23 ส.ค.2556         ที่ : ตำรวจภูธร
175 ส.ต.ต. สมพงษ์ แก้วงาม ผบ.หมู่ กก.ตชด. 33 ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <842>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
174 ส.ต.ต. สมพงษ์ ดวงจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
173 ส.ต.ต. สมพงษ์ จรูญภักดิ์ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบ้ติการพิเศษที่ ๒ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <843>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.2
172 ส.ต.ต. สมพงษ์ โกมินทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 <845>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : บก.ฝรก.
171 ส.ต.ต. สมพงษ์ เมืองขวา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางศิลาทอง จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <846>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2555-10 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.6
170 ด.ต. สมพงษ์ อยู่วารีรักษ์ กก.2 บก.ป. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <848>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
169 ด.ต. สมพงษ์ ศรีสุนทร กก.2 บก.ทท. บช.ตชด. ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <848>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
168 ด.ต. สมพงษ์ ชนะชัย กก.ตชด. 12 บช.ตชด. สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <851>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
167 ด.ต. สมพงษ์ โพธิ์อุลัย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
166 ด.ต. สมพงษ์ จานทอง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
165 ด.ต. สมพงษ์ ปั้นเงิน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
164 ด.ต. สมพงษ์ บุญภู่ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
163 ด.ต. สมพงษ์ พรรณราย ผบ.หมู่ (สส.) ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
162 ด.ต. สมพงษ์ รัตน์รองใต้ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <853>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
161 ด.ต. สมพงษ์ ฟูกโคกสูง ผบ.หมู่(ป.) สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
160 ด.ต. สมพงษ์ รชตะมงคล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
159 ด.ต. สมพงษ์ โกศล ผบ.หมู่(ป.) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
158 ด.ต. สมพงษ์ พรหมรินทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
157 ด.ต. สมพงษ์ ตระกูลรัมย์ ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
156 ด.ต. สมพงษ์ ปลั่งกลาง ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
155 ด.ต. สมพงษ์ เข็มสุวรรณ ผบ.หมู่(จร.)สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <855>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3
154 ด.ต. สมพงษ์ ภูแข่งหมอก ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <856>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
153 ด.ต. สมพงษ์ ชาลีคาร ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <856>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
152 ด.ต. สมพงษ์ เพชรกอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <856>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
151 ด.ต. สมพงษ์ อภิชัย ผบ.หมู่ (จร.)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <857>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
150 ด.ต. สมพงษ์ พสกภักดี ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <858>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
149 ด.ต. สมพงษ์ อินสวรรค์ สภ.จอมบึง ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <858>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
148 ด.ต. สมพงษ์ อบเชย ตม.จว.อุบลราชธานี ภ.7 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <858>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
147 ด.ต. สมพงษ์ อ่ำทอง ผบ.หมู่(จร.)สน.ลุมพินี บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <860>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
146 ด.ต. สมพงษ์ เทพรักษา ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง ภ.8 ระนอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <861>
  ระหว่างวันที่ : 16 ธ.ค.2556-09 มี.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
145 ร.ต.ท. สมพงษ์ ศิริมงคล รอง สว.กก.สส.น.3 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 15 <866>
  ระหว่างวันที่ : 11 พ.ค.2557-23 พ.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
144 ส.ต.ต. สมพงษ์ คู่ชัยภูมิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 บช.ตชด. สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <901>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
143 ส.ต.อ. สมพงษ์ อุ่มสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คำผักกูด จว.ยโสธร ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 <907>
  ระหว่างวันที่ : 30 พ.ย.2558-26 ธ.ค.2557         ที่ : ฝรก.
142 ด.ต. สมพงษ์ กะตะโท ผบ.หมู่(ป.)สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
141 ด.ต. สมพงษ์ แดงวงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
140 ด.ต. สมพงษ์ คนมี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
139 ด.ต. สมพงษ์ พันชะคาม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
138 ด.ต. สมพงษ์ ทองปรน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประ <924>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
137 ด.ต. สมพงษ์ วจีสัจจะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประ <924>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
136 ด.ต. สมพงษ์ คงเกษม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประ <924>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
135 ด.ต. สมพงษ์ อินทุภูติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประ <924>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
134 ด.ต. สมพงษ์ ภู่สมบูรณ์ ผบ. หมู่ กก.๔ บก.ส.1 บช.ส. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลคะแนนสอบ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกสายงานป้องกันปราบปราม "กดต.(ปป.)" ปร <925>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.7
133 ด.ต. สมพงษ์ พุ่มดียิ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านทับตะโก จว.ราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลคะแนนสอบ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกสายงานป้องกันปราบปราม "กดต.(ปป.)" ปร <925>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.7
132 ด.ต. สมพงษ์ ล้อมสินทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลคะแนนสอบ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอกสายงานป้องกันปราบปราม "กดต.(ปป.)" ปร <925>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.7
131 ด.ต. สมพงษ์ พรหมมะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลถึงยศ ร.ต.อ.ของหน่วยงาน บช.ภ.๘ (สายงานปราบปราม) <927>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
130 ด.ต. สมพงษ์ นุ่มนิ่ม ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลถึงยศ ร.ต.อ.ของหน่วยงาน บช.ภ.๘ (สายงานปราบปราม) <927>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
129 ด.ต. สมพงษ์ ต้นกันยา ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <928>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
128 ด.ต. สมพงษ์ เตาะอ้น ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <928>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
127 ด.ต. สมพงษ์ ขัติยศ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตาลชุมจว.น่าน ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก "กดต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 <929>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
126 ด.ต. สมพงษ์ ถิ่นสอน ผบ.หมู่(ป.)สภ.ห้วยม้าจว.แพร่ ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก "กดต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 <929>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
125 ด.ต. สมพงษ์ พิชิตบวรนิเวศ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร ภ.6 -
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) <936>
  ระหว่างวันที่ : 09 มี.ค.2558-29 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
124 ด.ต. สมพงษ์ ภู่ไข่ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.สำโรงเหนือ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( สายสืบสวน ) ศฝร.ภ.1 <948>
  ระหว่างวันที่ : 09 มี.ค.2558-29 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
123 ด.ต. สมพงษ์ ฆารชม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำปาว ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน สายงาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม <952>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2558-03 เม.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
122 ด.ต. สมพงษ์ ม่วงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจอก ภ.7 เพชรบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล ประจำปี 2558 <964>
  ระหว่างวันที่ : 10 พ.ค.2558-29 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.7
121 ร.ต.อ. สมพงษ์ สุขสังข์ รอง สวป.สภ.ภูเขียว ภ.3 ชัยภูมิ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๔๓ <970>
  ระหว่างวันที่ : 20 มี.ค.2558-29 พ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
120 ร.ต.อ. สมพงษ์ ทัดเศษ รอง สว.สส. สน.พระราชวัง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 144 ประจำปีงบประมาณ 2558 <971>
  ระหว่างวันที่ : 20 เม.ย.2558-26 มิ.ย.2558         ที่ : ฝรก. ศาลายา
119 ด.ต. สมพงษ์ ผลยังส่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 <986>
  ระหว่างวันที่ : 20 พ.ย.2557-22 พ.ย.2557         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
118 ร.ต.ท. สมพงษ์ เกตุระติ รอง สว.บก.สส.บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <998>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-05 มิ.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
117 ร.ต.ท. สมพงษ์ เกตุระติ รอง สว.บก.สส. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advance Firearms) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1003>
  ระหว่างวันที่ : 20 ก.ค.2558-24 ก.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
116 ร.ต.ท. สมพงษ์ ใจเฟย รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 4 <1017>
  ระหว่างวันที่ : 03 ส.ค.2558-04 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.1
115 พ.ต.ท. สมพงษ์ ประถมมูล สวป.สภ.น้ำขุ่น ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 <1019>
  ระหว่างวันที่ : 04 ส.ค.2558-05 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
114 ด.ต. สมพงษ์ อินภู่ ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองยาง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 5 <1023>
  ระหว่างวันที่ : 10 ส.ค.2558-11 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
113 ร.ต.ต. สมพงษ์ จังกระโทก รอง สวป.สภ.สีสุก ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 5 <1023>
  ระหว่างวันที่ : 10 ส.ค.2558-11 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
112 ร.ต.ต. สมพงษ์ ชุ่มดี รอง สว.สส.สภ.โชคนาสาม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 7 <1025>
  ระหว่างวันที่ : 13 ส.ค.2558-14 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
111 ร.ต.ท. สมพงษ์ โพธิสาร รอง สว.(ป.)สภ.นาตาล ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 <1027>
  ระหว่างวันที่ : 13 ส.ค.2558-14 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
110 ร.ต.ต. สมพงษ์ แสงฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เอือดใหญ่ ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 <1027>
  ระหว่างวันที่ : 13 ส.ค.2558-14 ส.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
109 ร.ต.ท. สมพงษ์ แก้วร่วมวงค์ รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธี ประจำสถานีตำรวจ ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2 <1029>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ค.2558-25 ก.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
108 ร.ต.อ. สมพงษ์ ชัยสงคราม พงส.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 147 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1039>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.ศาลายา
107 ร.ต.อ. สมพงษ์ วาพันสุ รอง สวป.สน.บางมด บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 147 ประจำปีงบประมาณ 2558 <1039>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.ศาลายา
106 ร.ต.อ. สมพงษ์ วรรณการ รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 148 <1040>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
105 ร.ต.อ. สมพงษ์ ใจงาม รอง สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 149 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <1041>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
104 ร.ต.อ. สมพงษ์ เจริญผล รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 149 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <1041>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
103 ส.ต.ต. สมพงษ์ กรองบริสุทธิ์ รอง ผบ.หมู่ บช.ศ. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทึกทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) <1048>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
102 ส.ต.ต. สมพงษ์ พันเนตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557 <1056>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.ศาลายา
101 ส.ต.ต. สมพงษ์ รัตนสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <1062>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.8
100 ด.ต. สมพงษ์ พันเหลา ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1070>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.ย.2558-23 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.1
99 ด.ต. สมพงษ์ อย่าลืมดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1072>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.3
98 ด.ต. สมพงษ์ ตะนาวศรี ผบ.หมู่ ป.สน.โชคชัย บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1073>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
97 ด.ต. สมพงษ์ สัมปชัญยะสถิตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1075>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.6
96 พ.ต.ท. สมพงษ์ ตั้งตัว รอง ผกก.ป.รรท.ผกก.สภ.พร้าว ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรบ.สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ <1079>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
95 ร.ต.ต. สมพงษ์ ดวงงา รอง สวป.สภ.สบเมยฯแม่ฮ่องสอน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ <1085>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
94 ด.ต. สมพงษ์ ภูผาลัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.คำม่วง ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1088>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.กาฬสินธุ์
93 ด.ต. สมพงษ์ เจียนพูนสิน ผบ.หมู่ ป.สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1089>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.กำแพงเพชร
92 ด.ต. สมพงษ์ ผลยังส่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1090>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
91 ด.ต. สมพงษ์ บุญใบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โป่งน้ำร้อน ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝีกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1091>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.ย.2558-24 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.จันทบุรี
90 พ.ต.ท. สมพงษ์ แสดงฤทธิ์ สวป.สภ.เมืองชัยนาท ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1094>
  ระหว่างวันที่ : 15 ต.ค.2558-16 ต.ค.2558         ที่ : ภ.จว.ชัยนาท
89 ด.ต. สมพงษ์ ชายสมุทร ผบ.หมู่ สภ.ปากน้ำชุมพร ภ.8 ชุมพร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1096>
  ระหว่างวันที่ : 29 ก.ย.2558-01 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
88 ส.ต.ต. สมพงษ์ กาญจนคลอด ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองตราด ภ.2 ตราด
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1098>
  ระหว่างวันที่ : 22 ก.ย.2558-24 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
87 ร.ต.ท. สมพงษ์ พุทธา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1105>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
86 ด.ต. สมพงษ์ จำนงประโคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประโคนชัย ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ <1111>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
85 ด.ต. สมพงษ์ ชุมนุมดวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านบัว ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ <1111>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
84 ส.ต.อ. สมพงษ์ ทาทอง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพะเยา ภ.5 พะเยา
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2558 <1117>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2558-03 ต.ค.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
83 ด.ต. สมพงษ์ ถิระจำนง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีนครินทร์ ภ.9 พัทลุง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1119>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.พัทลุง
82 ร.ต.ท. สมพงษ์ ฮั่นโต่น รอง สว.(ป.)สภ.ศรีบรรพต ภ.9 พัทลุง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1119>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.พัทลุง
81 ร.ต.อ. สมพงษ์ สามสี รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1123>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
80 ด.ต. สมพงษ์ ปัญสังกา ผบ.หมู่ สภ.โคกเจริญ ภ.1 ลพบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1131>
  ระหว่างวันที่ : 19 ต.ค.2558-21 ต.ค.2558         ที่ : ภ.จว.ลพบุรี
79 ด.ต. สมพงษ์ โสระเสาร์ ผบ.หมู่ ฯ สภ.พังโคน ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (กองร้อยควบคุมฝูงชน) <1135>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
78 ร.ต.ท. สมพงษ์ ใจเฟย รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.1 สิงห์บุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1143>
  ระหว่างวันที่ : 09 ต.ค.2558-11 ต.ค.2558         ที่ : ภ.จว.สิงห์บุรี
77 จ.ส.ต. สมพงษ์ สุขสงวน ผบ.หมู่(ป.)สภ.กาบเชิง ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ.2558 <1147>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.ย.2558-16 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.สุรินทร์
76 ด.ต. สมพงษ์ เย็นอารมย์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯสภ.หนองแสง ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1152>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
75 ด.ต. สมพงษ์ เฉื่อยมะเริง ผบ.หมู่(ป)ฯสภ.ประจักษ์ศิลปาคม ภ.4 อุดรธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1152>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
74 ด.ต. สมพงษ์ บุญจันทร์ ผบ.หมู่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1153>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.อุตรดิตถ์
73 ด.ต. สมพงษ์ โสภานพรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1154>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
72 ร.ต.ต. สมพงษ์ สุวรรณ จ่ากองร้อยฯ ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1157>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.ย.2558-19 ก.ย.2558         ที่ : กก.ตชด.๑๒
71 ส.ต.ต. สมพงษ์ ดวงจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1157>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.ย.2558-19 ก.ย.2558         ที่ : กก.ตชด.๑๒
70 ด.ต. สมพงษ์ แก้วเจริญ ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1157>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.ย.2558-19 ก.ย.2558         ที่ : กก.ตชด.๑๒
69 ด.ต. สมพงษ์ โสดายิ่ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 ภ.2 สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1157>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.ย.2558-19 ก.ย.2558         ที่ : กก.ตชด.๑๒
68 ส.ต.ต. สมพงษ์ วารีศรี ผบ.หมู่ ร้อย 1 กก.คฝ.2 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1159>
  ระหว่างวันที่ : 29 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.อคฝ. กองร้อยที่ ๑ (ชาย)
67 ด.ต. สมพงษ์ บู่สามสาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครชัยศรี ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1167>
  ระหว่างวันที่ : 21 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรภาค 7
66 ด.ต. สมพงษ์ ราชเมืองขวาง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองละงู ภ.9 สงขลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1169>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : หน่วยฝึกอบรม ภ.9
65 ร.ต.ต. สมพงษ์ ประสพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1175>
  ระหว่างวันที่ : 13 ก.ย.2558-18 ก.ย.2558         ที่ : ฝรก.ต.ศาลายา
64 ด.ต. สมพงษ์ วนาปกรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยงานสอบสวน3 <1190>
  ระหว่างวันที่ : 06 ธ.ค.2558-26 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.2
63 ด.ต. สมพงษ์ ไชยมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงสามสิบ ภ.3 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1194>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2558-23 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
62 ด.ต. สมพงษ์ บัวศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์กลาง ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1195>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2558-23 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
61 ด.ต. สมพงษ์ มงคลศรี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ภ.4 ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : บัญชีทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สายงาน ผู้ช่วยงานสอบสวน <1201>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2558-20 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.4
60 จ.ส.ต. สมพงษ์ ชุมภูสุวงษ์ สภ.หมู่ กก.สส.สืบสวน 1 ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทบทวน 5 สายงาน ) หลักสูตรการสืบสวน <1212>
  ระหว่างวันที่ : 23 พ.ย.2558-11 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
59 ด.ต. สมพงษ์ สุขแก้ว ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.8 ภูเก็ต
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. <1249>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.9บก.กฝ.บช.ตชด.
58 ด.ต. สมพงษ์ ทองแดง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ควนขนุน ภ.8 พัทลุง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. <1249>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.9บก.กฝ.บช.ตชด.
57 ร.ต.อ. สมพงษ์ โคตรวงษ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 <1231>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2559-22 ม.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
56 ร.ต.อ. สมพงษ์ โคตรวงษ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.1 สมุทรปราการ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 1 <1233>
  ระหว่างวันที่ : 25 ม.ค.2559-29 มี.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
55 ร.ต.ท. สมพงษ์ โรยแก้ว รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร รุ่นที่ 1 <1235>
  ระหว่างวันที่ : 04 ม.ค.2559-08 ม.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.หนองสาหร่าย
54 ด.ต. สมพงษ์ ประวัง ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 บช.ตชด. พะเยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1246>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.
53 ด.ต. สมพงษ์ สันตา ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 บช.ตชด. เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1246>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.
52 ด.ต. สมพงษ์ อยู่คง ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 บช.ตชด. สระแก้ว
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล <1247>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.7บก.กฝ.บช.ตชด.
51 ด.ต. สมพงษ์ นิลภู ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 จังหวัดนครศรีฯ บช.ตชด. พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก กลุ่มสายงานป้องกันปราบ <1248>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : กก.8บก.กฝ.บช.ตชด.
50 ด.ต. สมพงษ์ ชูญาติ ผบ.หมู่ งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ กก.3 บก.จร. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1250>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ฝรก.ต.ศาลายา
49 ด.ต. สมพงษ์ ผลสุขศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ ภ.1 นนทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <1251>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.1
48 ด.ต. สมพงษ์ เอี่ยมเสือ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <1251>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.1
47 ด.ต. สมพงษ์ เวียงวงษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปะคำ จว.บุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สายงานป้องกัน <1253>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.3
46 ด.ต. สมพงษ์ สงค์ประชา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สายงานป้องกัน <1253>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.3
45 ด.ต. สมพงษ์ ศิริหล้า ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.เลย ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สายงานสืบสวน) <1254>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.3
44 ด.ต. สมพงษ์ นุชแจ้งบง ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.นาดินดำ ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 <1255>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.4
43 ด.ต. สมพงษ์จิต ชรินทร์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านม่วง ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 <1255>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.4
42 ส.ต.อ. สมพงษ์ เสริฐวาสนา ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1269>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2559-19 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.3)
41 ส.ต.ต. สมพงษ์ พันเนตร์ ผบ.หมู่ ป.สน.ร่มเกล้า บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1269>
  ระหว่างวันที่ : 18 ม.ค.2559-19 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.3)
40 ส.ต.ต. สมพงษ์ ไตรยสุทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1271>
  ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.5)
39 ด.ต. สมพงษ์ จันณรงค์ ผบ.หมู่(ป.)สน.ราษฎร์บูรณะ บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1274>
  ระหว่างวันที่ : 22 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.8)
38 จ.ส.ต. สมพงษ์ สุขสำราญ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ปากชม ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1280>
  ระหว่างวันที่ : 21 ธ.ค.2558-21 ธ.ค.2558         ที่ : ภ.จว.เลย
37 พ.ต.ท. สมพงษ์ ชนะพล สวป.สภ.ด่านซ้าย ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1280>
  ระหว่างวันที่ : 21 ธ.ค.2558-21 ธ.ค.2558         ที่ : ภ.จว.เลย
36 ด.ต. สมพงษ์ ชายป่า ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองแพร่ ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1281>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.แพร่
35 ร.ต.ต. สมพงษ์ ถิ่นสอน รอง สว.(ป.)สภ.ห้วยม้า ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1281>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.แพร่
34 ร.ต.ต. สมพงษ์ ดวงงา รอง สวป.สภ.สบเมยฯ ภ.5 แม่ฮ่องสอน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ( ระดับปฏิบัติการในสถานีตำรวจ ) ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน <1282>
  ระหว่างวันที่ : 15 มี.ค.2559-17 มี.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33 ด.ต. สมพงษ์ รัตโนภาส ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองกระบี่ ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร <1283>
  ระหว่างวันที่ : 15 ม.ค.2559-17 ม.ค.2559         ที่ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
32 ด.ต. สมพงษ์ ฆารชม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำปาว ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1285>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.กาฬสินธุ์
31 จ.ส.ต. สมพงษ์ พรมประเทศ ผบ.หมู่ กก.สืบสวนฯ ภ.4 กาฬสินธุ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1285>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.กาฬสินธุ์
30 ด.ต. สมพงษ์ พิชิตบวรนิเวศน์ ผบ.หมู่ ป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1286>
  ระหว่างวันที่ : 12 ก.พ.2559-14 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.กำแพงเพชร
29 ส.ต.ต. สมพงษ์ เมืองขวา ผบ.หมู่ ป.สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1286>
  ระหว่างวันที่ : 12 ก.พ.2559-14 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.กำแพงเพชร
28 ด.ต. สมพงษ์ ผลยังส่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองขอนแก่น พฐ. ขอนแก่น
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1287>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.ขอนแก่น
27 ด.ต. สมพงษ์ โพธิบาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝีกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1288>
  ระหว่างวันที่ : 25 ม.ค.2559-27 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.จันทบุรี
26 ด.ต. สมพงษ์ พลเล็ก ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยงู ภ.1 ชัยนาท
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1291>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2559-03 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.ชัยนาท
25 ด.ต. สมพงษ์ พิทักษ์ ผบ.หมู่(ป)สภ.รัษฎา ภ.9 ตรัง
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1294>
  ระหว่างวันที่ : 26 ม.ค.2559-28 ม.ค.2559         ที่ : โรงพละศึกษา 2 สนามเทศบาลนครตรัง
24 ร.ต.ต. สมพงษ์ สิทธิวงษ์ ผบ.หมู่ สภ.แม่ระมาด ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1296>
  ระหว่างวันที่ : 15 ก.พ.2559-17 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
23 ด.ต. สมพงษ์ เดือนใส ผบ.หมู่ สภ.แม่ระมาด ภ.6 ตาก
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1296>
  ระหว่างวันที่ : 15 ก.พ.2559-17 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
22 ด.ต. สมพงษ์ ไชยเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอวด ภ.8 นครศรีธรรมราช
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1301>
  ระหว่างวันที่ : 11 ม.ค.2559-13 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ด.ต. สมพงษ์ รัตนะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งช้าง ภ.5 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ. <1305>
  ระหว่างวันที่ : 27 ม.ค.2559-29 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.น่าน
20 ร.ต.อ. สมพงษ์ ยั่งยืน รอง สวป.สภ.สันติสุข ภ.5 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ. <1305>
  ระหว่างวันที่ : 27 ม.ค.2559-29 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.น่าน
19 ส.ต.ต. สมพงษ์ แผ้วพลสง ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ชำนิ ภ.3 บุรีรัมย์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1307>
  ระหว่างวันที่ : 02 มี.ค.2559-04 มี.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (กองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 4)
18 ด.ต. สมพงษ์ สุดทวี ผบ.หมู่. สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1309>
  ระหว่างวันที่ : 17 ก.พ.2559-19 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองร้อยที่ 2
17 ด.ต. สมพงษ์ วนาปรกณ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1310>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.ปราจีนบุรี
16 ส.ต.ต. สมพงษ์ ปราบนอก ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางปะอิน ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ระดับปฏิบัติการ) <1312>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 ด.ต. สมพงษ์ กัลยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพะเยา ภ.5 พะเยา
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1313>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
14 ด.ต. สมพงษ์ แก้วหนูนวล ผบ.หมู่ (ป) สภ.เกาะนางคำ ภ.9 พัทลุง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1315>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.พัทลุง
13 ด.ต. สมพงษ์ พิษตระกูล ผบ.หมู่(ป.)สภ.วังทอง ภ.6 พิษณุโลก
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมหลักสูตร ตาม พ.ร.บ.ชุมนุนสาธารณะ พ.ศ.2558 <1317>
  ระหว่างวันที่ : 15 ก.พ.2559-17 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.พิษณุโลก
12 ด.ต. สมพงษ์ วงษาวัตร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เหล่า ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (รุ่นที่ 2) <1319>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
11 ด.ต. สมพงษ์ ปุลา ผบ.หมู่(คผส.) สภ.นาข่า ภ.4 มหาสารคาม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (รุ่นที่ 2) <1319>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
10 ส.ต.อ. สมพงษ์ อุ่มสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คำผักกูด ภ.3 ยโสธร
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1321>
  ระหว่างวันที่ : 10 ก.พ.2559-12 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.ยโสธร
9 ร.ต.ต. สมพงษ์ คงสิเหร่ รอง สวป.สภ.อัยเยอร์เวง ภ.9 ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1322>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
8 ร.ต.ต. สมพงษ์ เทพรักษา รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง ภ.8 ระนอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1324>
  ระหว่างวันที่ : 19 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวดัระนอง
7 ด.ต. สมพงษ์ สนิทพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่เมาะ ภ.5 ลำปาง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 <1328>
  ระหว่างวันที่ : 08 ก.พ.2559-10 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธจังหวัดลำปาง
6 ด.ต. สมพงษ์ ลายทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองสนม ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (กองร้อยควบคุมฝูงชน) <1331>
  ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2559-22 ม.ค.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
5 ด.ต. สมพงษ์ ราชเมืองขวาง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ละงู ภ.9 สตูล
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1333>
  ระหว่างวันที่ : 13 ม.ค.2559-15 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.สตูล
4 จ.ส.ต. สมพงษ์ สุขสงวน ผบ.หมู่(ป.)สภ.กาบเชิง ภ.3 สุรินทร์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุม พ.ศ.2558 <1343>
  ระหว่างวันที่ : 27 ม.ค.2559-29 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.สุรินทร์
3 ด.ต. สมพงษ์ ทิพย์สุทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.4 หนองคาย
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1344>
  ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2559-22 ม.ค.2559         ที่ : สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
2 จ.ส.ต. สมพงษ์ น้อมสูงเนิน ผบ.หมู่ (ป) สภ.ป่าโมก ภ.1 อ่างทอง
  อบรมหลักสูตร : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ 2558 ภ.จว.อ่างทอง <1346>
  ระหว่างวันที่ : 24 ม.ค.2559-26 ม.ค.2559         ที่ : ห้องประชุมบริษัทไทยประกันชีวิต และลานวัฒนธรรมสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.อ่างทอง
1 ด.ต. สมพงษ์ สาขา ผบ.หมู่ สภ.สว่างวีระวงศ์ ภ.4 อุบลราชธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1351>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.พ.2559-26 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูรจังหวัดอุบลราชธานี