ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ธรรมศักดิ์' จำนวน 20 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
20 พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง สวญ. สภ.เรือง ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>
  ระหว่างวันที่ : 27 มี.ค.2552-20 พ.ค.2552         ที่ : ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
19 พ.ต.ต. ธรรมศักดิ์ บุญคมรัตน์ สวป. ภ.4 เลย
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการฝีกอบรมบุคลากร สายงานสืบสวน ชั้นสัญญาบัตร <35>
  ระหว่างวันที่ : 15 ก.ย.2552-17 ก.ย.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
18 ร.ต.ต. ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ สภ.พุเตย ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>
  ระหว่างวันที่ : 16 มี.ค.2552-19 เม.ย.2552         ที่ : ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
17 พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ สวัสดิโรจน์ สว.สส.ฯ ภ.8 ระนอง
  อบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว รุ่นที่ 1 (รอง สว-สว.) <104>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ค.2552-30 ก.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จว.สุราษฎร์ธานี
16 ด.ต. ธรรมศักดิ์ พิมพ์โพชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระบัว ภ.2 ปราจีนบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ <673>
  ระหว่างวันที่ : 14 ก.พ.2554-08 เม.ย.2554         ที่ : บก.ฝรก.
15 ด.ต. ธรรมศักดิ์ ทันเกษม ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านเหลื่อม ภ.3 นครราชสีมา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (สายป้องกันปราบปราม) อายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ <750>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-02 ก.พ.2556         ที่ : ศฝร.ภ.4
14 ส.ต.ต. ธรรมศักดิ์ บุตรดำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะพ้อ ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หลักสูตร การจราจร หน่วยงาน ศฝร.ศชต. <783>
  ระหว่างวันที่ : 01 ต.ค.2555-30 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ศชต.
13 ร.ต.ท. ธรรมศักดิ์ ณ น่าน รอง สวป. สภ.ทุ่งช้าง ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสถานีตำรวจ <817>
  ระหว่างวันที่ : 05 ส.ค.2556-20 ก.ย.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
12 ด.ต. ธรรมศักดิ์ ย่างเยื้อง ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมา <923>
  ระหว่างวันที่ : 15 ธ.ค.2557-08 มี.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
11 ร.ต.อ. ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ รอง สวป.สภ.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 149 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <1041>
  ระหว่างวันที่ : 06 ก.ค.2558-11 ก.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
10 ส.ต.ต. ธรรมศักดิ์ กันธิมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557 <1056>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ฝรก. ต.ศาลายา
9 จ.ส.ต. ธรรมศักดิ์ เชยกีวงศ์ ผบ.หมู่ ป.สน.ตลิ่งชัน บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1076>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.7
8 ร.ต.อ. ธรรมศักดิ์ ณ น่าน รอง สวป.สภ.เชียงกลาง ภ.5 น่าน
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ. <1109>
  ระหว่างวันที่ : 24 ก.ย.2558-26 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.น่าน
7 ส.ต.ต. ธรรมศักดิ์ บุตรดำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะพ้อ ภ.9 ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1115>
  ระหว่างวันที่ : 27 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
6 ด.ต. ธรรมศักดิ์ ภาษิต ผบ.หมู่ ( ป. ) สภ.บึงแก ภ.3 ยโสธร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1125>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-30 ก.ย.2558         ที่ : ภ.จว.ยโสธร
5 ส.ต.อ. ธรรมศักดิ์ โต๊ะหมาด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากน้ำ ภ.8 ระนอง
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1128>
  ระหว่างวันที่ : 26 ก.ย.2558-28 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
4 ด.ต. ธรรมศักดิ์ ภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าติ้ว ภ.3 ยโสธร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1195>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2558-23 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
3 ส.ต.ต. ธรรมศักดิ์ กันธิมา ผบ.หมู่(ป.)สน.บึงกุ่ม บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1270>
  ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2559-21 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.4)
2 จ.ส.ต. ธรรมศักดิ์ คีรีรักษ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.คลองท่อม ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร <1283>
  ระหว่างวันที่ : 15 ม.ค.2559-17 ม.ค.2559         ที่ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
1 ร.ต.อ. ธรรมศักดิ์ ณ น่าน รอง สวป.สภ.เชียงกลาง ภ.5 นราธิวาส
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ. <1305>
  ระหว่างวันที่ : 27 ม.ค.2559-29 ม.ค.2559         ที่ : ภ.จว.น่าน