.:    ประกาศ บช.ศ.    :.

การป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ. [ ] [26/06/60]
◊  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ. [ ] [26/06/60]
ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ บช.ศ.
◊  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [02/04/58]
◊  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [23/04/57]
ชมเชยข้าราชการตำรวจ
◊  ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจ เก็บประเป๋าสตางค์บริเวณตู้ ATM ประตูทางเข้า บช.ศ. [ ] [29/07/58]
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [22/08/59]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป. [ ] [09/03/59]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [30/01/58]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [20/08/57]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ของ วิทยาลัยการตำรวจ [ ] [06/02/61]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ