กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    ประกาศ บช.ศ.    :.

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ บช.ศ.
◊  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ บช.ศ. ตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2559
เมื่อ 17 พ.ค.59 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ 17 พ.ค.59 ถึง 17 พ.ค.63) [ ] [06/03/2560]
ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ บช.ศ.
◊  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [02/04/58]
◊  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [23/04/57]
ชมเชยข้าราชการตำรวจ
◊  ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจ เก็บประเป๋าสตางค์บริเวณตู้ ATM ประตูทางเข้า บช.ศ. [ ] [29/07/58]
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป. [ ] [10/02/60]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [22/08/59]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป. [ ] [09/03/59]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [30/01/58]
◊  ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ บช.ศ. [ ] [20/08/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ