การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:     คู่มือแบบฝึกพระราชทาน พ.ศ.2560     :.
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกท่ากระบี่ และ การปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนสั้นเล็ก ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95)
และอาวุธปืนสั้นเล็ก เอ็ม 4 เอ 1 (M4 A1) [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ