.:     คู่มือแบบฝึกพระราชทาน พ.ศ.2560     :.
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกท่ากระบี่ และ การปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนสั้นเล็ก ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95)
และอาวุธปืนสั้นเล็ก เอ็ม 4 เอ 1 (M4 A1) [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ