กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    เอกสารทางวิชาการ    :.
เอกสารวิชาการ ของ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
◊  การค้ามนุษย์ [ ] [13/11/58]
เขียนโดย พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) (ทำหน้าที่อาจารย์วิชากฎหมาย) กอจ.บช.ศ.
◊  ความรุนแรงในครอบครัว [ ] [13/11/58]
เขียนโดย พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) (ทำหน้าที่อาจารย์วิชากฎหมาย) กอจ.บช.ศ.
◊  ข้อแนะนำสำหรับเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ [ ] [13/11/58]
เขียนโดย พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) (ทำหน้าที่อาจารย์วิชากฎหมาย) กอจ.บช.ศ.
◊  การขยายผลการเรียนรู้ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์และการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางของวิทยาลัยฯ
เขียนโดย กลุ่มงานอาจารย์ (กอจ.) บช.ศ. [ ] [21/03/60]
การพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ
◊  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ( Government Website Standard ) [ ] [21/12/58]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ