กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    ผู้บังคับบัญชา    :.

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์
ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รองผู้บัญชาการศึกษา (1)

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
รองผู้บัญชาการศึกษา (2)

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
รองผู้บัญชาการศึกษา (3)

พล.ต.ต.สันติ ไทยเสถียร
ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ
ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท
ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง
ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์
ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ