กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร    :.
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [23/02/60]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60
◊  ประกาศนียบัตร [ ] [23/02/60]
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
ข้อมูลหลักสูตรเมื่อวันที่ 23 ม.ค.56
หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.ย.57
หลักสูตรสารวัตร (สว.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.57
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [09/09/58]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.56
◊  เอกสารประกอบการเรียน ] [22/03/56]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ