.:    วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    :.
เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 เมษายน 2562
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ