.:    ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Core Values)    :.
' COPS '
สมรรถนะ (Competency)
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ (Service Mind)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 เมษายน 2562
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ