.:    พันธกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Mission)    :.
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และมั่นคงของราชอาณาจักร
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 เมษายน 2562
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ