เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

- นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- แผนผัง คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๓๑๒/๒๕๕๗ ลง ๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา
[ ]
 

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ระดับรอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๒๒/๑๐/๕๗)

หลักสูตร บรอ. รุ่นที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> [ ]   (๑๖/๑๐/๕๗)  

สารของ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๑๔/๑๐/๕๗)

แก้ไข หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๑๐/๑๐/๕๗)  

พิธีรับ - มอบหน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา
ผู้บัญชาการศึกษา ผู้เข้ารับหน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา
ณ ลานพิธี ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๐๖/๑๐/๕๗)

 

คำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ ] 
หรือดาวน์โหลดข้อมูล >>>http://www.cabinet.thaigov.go.th

(๓/๑๐/๕๗)

นโยบายการบริหารราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๓๐/๐๙/๕๗) [ ] 

ประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๙/๐๙/๕๗)
 

ประชาสัมพันธ์
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๖/๐๙/๕๗) [ ] 

วันอังคารที่ ๒๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๕
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.

(๒๑/๑๐/๕๗)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีมอบโล่
เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
หน่วยงานจำนวน ๓ หน่วย โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบ
ประกอบด้วย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ภ.๖,
พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผบช.สง.นรป.
และ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รรท.รอง ผบช.ศ.
ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.

(๑๕/๑๐/๕๗)   
วันจันทร์ที่ ๑๓ ต.ค.๕๗ พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต
รรท.ผบช.ศ. ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๔ ณ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ"
(๑๔/๑๐/๕๗)   
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต
รรท.ผบช.ศ. ทำพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย

(๑๓/๑๐/๕๗)   
 
วันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รรท.รอง ผบ.ตร.(บร ๒) และ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๒๒)
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บช.ศ."
(๐๘/๑๐/๕๗)   
วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น.
พล.ต.ต.พรหมธร ภาคอัต รรท.ผบช.ศ. พร้อมด้วย
รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ณ รพ.ศิริราช

(๐๗/๑๐/๕๗)   
วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผบช.ศ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมพิธีสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน บช.ศ. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษา
(๐๔/๑๐/๕๗) 
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ.
และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีสวนสนามนักเรียนนายสิบตำรวจ
เพื่อเป็นเกียรติในการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการศึกษาและ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บก.ฝรก.

(๐๔/๑๐/๕๗) 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ได้จัดพิธี วันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๔
ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานด้านหน้า
กองบัญชาการศึกษา

(๒๕/๐๙/๕๗) 
   
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen